Указания и контакти


 • Статистически наръчник на търговеца
 • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • Статистически наръчник на търговеца
 • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • петък, 9 декември 2011 - 11:00

  През периода януари - септември 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 34.6% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 18.1 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 20.5% и възлиза на 18.7 млрд. лева.

  През септември 2011 г. износът за ЕС нараства с 22.7% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лв., а вносът се увеличава с 10.3% и надвишава 2.1 млрд. лева.

 • сряда, 9 ноември 2011 - 11:00

  През периода януари - септември 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 30.4% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 11.1 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 24.5% и възлиза на 13.8 млрд. лева.

  През периода януари - септември 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 29.0 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 32.0%, а общата стойност на внесените стоки е 32.1 млрд. лв. и се е увеличила с 20.6%.

 • сряда, 9 ноември 2011 - 11:00

  През периода януари - август 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 34.8% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 15.9 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 19.0% и възлиза на 16.2 млрд. лева.

  През август 2011 г. износът за ЕС нараства с 15.7% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лв., а вносът се увеличава с 11.0% и надвишава 1.9 млрд. лева.

 • понеделник, 10 октомври 2011 - 11:00

  През периода януари - юли 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 38.2% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 13.8 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 20.2% и възлиза на 14.3 млрд. лева.
  През юли 2011 г. износът за ЕС нараства с 15.5% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.2 млрд. лв., а вносът се увеличава с 18.4% и надвишава 2.1 млрд. лева.

 • понеделник, 10 октомври 2011 - 11:00

  През периода януари - август 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 32.8% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 9.8 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 22.4% и възлиза на 12.0 млрд. лева.
  През периода януари - август 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 25.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 34.0%, а общата стойност на внесените стоки е 28.2 млрд. лв. и се е увеличила с 20.3%.

 • вторник, 13 септември 2011 - 11:00

  През 2010 г. са изнесени стоки за 30.4 млрд. лв. и спрямо 2009 г. износът се е увеличил с 33.0%, а внесените стоки (по цени CIF) са на стойност 37.6 млрд. лв., или с 14.0% повече от предходната година.

 • петък, 9 септември 2011 - 11:00

  През периода януари - юли 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 35.1% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 8.6 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 24.2% и възлиза на 10.5 млрд. лева.
  През периода януари - юли 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 22.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 36.9%, а общата стойност на внесените стоки е 24.8 млрд. лв. и се е увеличила с 21.8%.

 • четвъртък, 8 септември 2011 - 11:00

  През периода януари - юни 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 43.6% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 11.6 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 20.5% и възлиза на 12.1 млрд. лева.
  През юни 2011 г. износът за ЕС нараства с 23.1% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лв., а вносът се увеличава с 3.8% и надвишава 1.9 млрд. лева.

 • вторник, 9 август 2011 - 11:00

  През периода януари - май 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 48.7% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 9.6 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 24.3% и възлиза на 10.1 млрд. лева.
  През май 2011 г. износът за ЕС нараства с 38.5% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лв., а вносът се увеличава с 22.1% и възлиза на 2.3 млрд. лева.

 • вторник, 9 август 2011 - 11:00

  През периода януари - юни 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 35.5% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 7.2 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 27.8% и възлиза на 9.0 млрд. лева.
  През периода януари - юни 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 18.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 40.3%, а общата стойност на внесените стоки е 21.1 млрд. лв. и се е увеличила с 23.3%.

Страници

Страници