Указания и контакти


 • Статистически наръчник на търговеца
 • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • Статистически наръчник на търговеца
 • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • понеделник, 9 юли 2012 - 11:00

  През периода януари - април 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 1.4% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на над 7.4 млрд. лв., а вносът се увеличава със 7.9% и надвишава 8.9 млрд. лева.

  През април 2012 г. износът за ЕС се увеличава с 8.2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 2.0 млрд. лв., а вносът нараства с 5.2% и е на стойност 2.3 млрд. лева.

 • понеделник, 11 юни 2012 - 11:00

  През периода януари - април 2012 г. износът на България за трети страни намалява с 2.0% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 4.9 млрд. лв., a вносът се увеличава с 13.3% и възлиза на 6.5 млрд. лева.
  През първите четири месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 12.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът намалява с 1.7%, а общата стойност на внесените стоки е 15.4 млрд. лв. и нараства с 9.8%.

 • понеделник, 11 юни 2012 - 11:00

  През периода януари - март 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 4.6% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на над 5.4 млрд. лв., a вносът се увеличава с 8.9% и надвишава 6.6 млрд. лева.
  През март 2012 г. износът за ЕС се увеличава с 1.8% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лв., а вносът нараства с 12.1% и е на стойност над 2.5 млрд. лева.

 • четвъртък, 10 май 2012 - 11:00

  През периода януари - март 2012 г. износът на България за трети страни е намалял с 1.0% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 3.6 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 9.9% и възлиза на 4.5 млрд. лева.
  През периода януари - март 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 9.0 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът е намалял с 3.3%, а общата стойност на внесените стоки е 11.2 млрд. лв. и се е увеличила с 8.9%.

 • сряда, 9 май 2012 - 11:00

  През периода януари - февруари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял с 8.1% спрямо същия период на 2011 г. и надвишава 3.3 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 6.7% и достига 4.1 млрд. лева.
  През февруари 2012 г. износът за ЕС намалява с 8.9% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.6 млрд. лв., а вносът се увеличава с 11.6% и достига 2.1 млрд. лева.

 • вторник, 10 април 2012 - 11:00

  През януари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял със 7.3% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.7 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 1.8% и достига 2.0 млрд. лева.
  Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2012 г. е отрицателно и възлиза на 276.5 млн. лева.

 • понеделник, 9 април 2012 - 11:00

  През периода януари - февруари 2012 г. износът на България за трети страни е намалял с 2.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 2.3 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 8.6% и възлиза на 2.9 млрд. лева.
  През периода януари - февруари 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за близо 5.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът е намалял с 6.1%, а общата стойност на внесените стоки е 6.9 млрд. лв. и се е увеличила със 7.2%.

 • понеделник, 12 март 2012 - 11:00

  През януари 2012 г. износът на България за трети страни е намалял с 14.0% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.0 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 0.9% и възлиза на 1.4 млрд. лева.
  През януари 2012 г. са изнесени стоки общо за 2.8 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2011 г. износът е намалял с 10.2%, а общата стойност на внесените стоки е 3.3 млрд. лв. и е намаляла с 0.2%.

 • понеделник, 12 март 2012 - 11:00

  През 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 33.6% спрямо предходната година и възлиза на 24.7 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 22.8% и възлиза на 27.0 млрд. лева.
  През декември 2011 г. износът за ЕС нараства с 20.0% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.8 млрд. лв., а вносът се увеличава с 16.8% и надвишава 2.4 млрд. лева.

 • четвъртък, 9 февруари 2012 - 11:00

  През 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 24.4% спрямо предходната година и надвишава 14.8 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 19.2% и възлиза на 18.6 млрд. лева.

  През 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 39.3 млрд. лв. и спрямо 2010 г. износът се е увеличил с 29.2%, а общата стойност на внесените стоки е 45.1 млрд. лв. и се е увеличила с 19.9%.

Страници

Страници