Външна търговия


 • Статистически данни
  • Износ и внос
   • Износ и внос - предварителни данни
    • по месеци
    • по основни търговски партньори
    • по сектори на Стандартната външнотърговска класификация
   • Износ и внос - окончателни данни
    • по месеци
    • по основни търговски партньори
    • по сектори на Стандартната външнотърговска класификация
  • Индекси на цени на износа и вноса
   • Индекси на цени на износа по тримесечия
   • Индекси на цени на вноса по тримесечия
 • ИНТРАСТАТ
  • Класификации
   • Комбинирана номенклатура за 2020 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2020 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2019 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2019 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2018 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2018 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2017 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2017 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2016 г.
   • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила от 01.01.2013 година)
   • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила до 31.12.2012 година)
   • Стандартна външнотърговска класификация - SITC rev.4
   • Класификатор на вида на сделката
   • Класификатор за вида на статистическата процедура
   • Система за класификации
  • Нормативна уредба
   • Закон за статистиката
   • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.01.2008 г. до 30.06.2012 г.
   • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г.
   • Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
   • Изменения и допълнения на Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
   • Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за ВОТС
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2020 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ, бр.80 от 11.10.2019 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2019 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.87 от 19.10.2018 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2018 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 24.10.2017 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2017 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.84 от 25.10.2016 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2016 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.80 от 16.10.2015 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2015 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.89 от 28.10.2014 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2014 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.94 от 29.10.2013 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2013 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.82 от 26.10.2012 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2012 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.83 от 25.10.2011 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2011 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 29.10.2010 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2010 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 27.10.2009 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2009 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.92 от 24.10.2008 година)
   • Инструкция за предоставяне на данни за вътрешнообщностната търговия със стоки от НАП на НСИ
   • Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
   • Анекс № 1 към Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
  • Указания и контакти
   • Статистически наръчник на търговеца
   • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • Статистически данни
 • ИНТРАСТАТ
  • Класификации
   • Комбинирана номенклатура за 2020 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2020 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2019 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2019 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2018 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2018 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2017 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2017 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2016 г.
   • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила от 01.01.2013 година)
   • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила до 31.12.2012 година)
   • Стандартна външнотърговска класификация - SITC rev.4
   • Класификатор на вида на сделката
   • Класификатор за вида на статистическата процедура
   • Система за класификации
  • Нормативна уредба
   • Закон за статистиката
   • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.01.2008 г. до 30.06.2012 г.
   • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г.
   • Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
   • Изменения и допълнения на Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
   • Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за ВОТС
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2020 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ, бр.80 от 11.10.2019 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2019 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.87 от 19.10.2018 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2018 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 24.10.2017 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2017 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.84 от 25.10.2016 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2016 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.80 от 16.10.2015 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2015 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.89 от 28.10.2014 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2014 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.94 от 29.10.2013 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2013 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.82 от 26.10.2012 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2012 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.83 от 25.10.2011 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2011 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 29.10.2010 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2010 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 27.10.2009 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2009 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.92 от 24.10.2008 година)
   • Инструкция за предоставяне на данни за вътрешнообщностната търговия със стоки от НАП на НСИ
   • Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
   • Анекс № 1 към Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
  • Указания и контакти
   • Статистически наръчник на търговеца
   • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • понеделник, 10 декември 2012 - 11:00

  През периода януари - октомври 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 11.1% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 13.9 млрд. лв., a вносът нараства с 12.8% и е на стойност 17.3 млрд. лева.
  През първите десет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 33.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.2%, а общата стойност на внесените стоки е 41.6 млрд. лв. и нараства с 10.8%.

 • петък, 9 ноември 2012 - 11:00

  През периода януари - септември 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 9.8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 12.4 млрд. лв., a вносът нараства с 12.1% и е на стойност 15.4 млрд. лева.
  През първите девет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 30.2 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.2%, а общата стойност на внесените стоки е 37.1 млрд. лв. и нараства с 11.0%.

 • петък, 9 ноември 2012 - 11:00

  През периода януари - август 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 2.1% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 15.7 млрд. лв., а вносът се увеличава с 12.0% и е на стойност 19.3 млрд. лева.
  През август 2012 г. износът за ЕС намалява с 11.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.0 млрд. лв., а вносът нараства с 9.6% и е на стойност 2.2 млрд. лева.

 • сряда, 10 октомври 2012 - 11:00

  През периода януари - август 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 9.4% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 10.9 млрд. лв., a вносът нараства с 14.6% и е на стойност 13.8 млрд. лева.
  През първите осем месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 26.6 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.3%, а общата стойност на внесените стоки е 33.1 млрд. лв. и нараства с 13.1%.

 • вторник, 9 октомври 2012 - 11:00

  През периода януари - юли 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 0.6% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 13.8 млрд. лв., а вносът се увеличава с 12.3% и е на стойност 17.1 млрд. лева.
  През юли 2012 г. износът за ЕС нараства с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лв., а вносът се увеличава с 3.3% и е на стойност 2.6 млрд. лева.

 • понеделник, 10 септември 2012 - 11:00

  През 2011 г. са изнесени стоки за 39.6 млрд. лв. и спрямо 2010 г. износът се увеличава с 30.2%.
  Внесени са стоки (по цени CIF) за 45.8 млрд. лв., или с 21.6% повече от 2010 година.

 • понеделник, 10 септември 2012 - 11:00

  През периода януари - юли 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.3% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 9.2 млрд. лв., a вносът нараства с 12.9% и е на стойност 11.9 млрд. лева.
  През първите седем месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 23.0 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 1.7%, а общата стойност на внесените стоки е 29.0 млрд. лв. и нараства с 12.5%.

 • понеделник, 10 септември 2012 - 11:00

  През периода януари - юни 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 0.8% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 11.5 млрд. лв., а вносът се увеличава с 14.2% и е на стойност 14.5 млрд. лева.
  През юни 2012 г. износът за ЕС намалява с 3.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.0 млрд. лв., а вносът нараства с 29.5% и е на стойност 2.6 млрд. лева.

 • четвъртък, 9 август 2012 - 11:00

  През периода януари - юни 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава със 7.8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 7.8 млрд. лв., a вносът се увеличава с 13.0% и е на стойност 10.2 млрд. лева.
  През първите шест месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 19.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.8%, а общата стойност на внесените стоки е 24.5 млрд. лв. и нараства с 12.9%.

 • четвъртък, 9 август 2012 - 11:00

  През периода януари - май 2012 г. износът на България за ЕС запазва нивото на стойностния си обем от същия период на 2011 г. и е в размер на 9.6 млрд. лв., а вносът се увеличава с 9.6% и надвишава 11.6 млрд. лева.
  През май 2012 г. износът за ЕС се увеличава с 5.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 2.1 млрд. лв., а вносът нараства с 15.8% и е на стойност 2.7 млрд. лева.

Страници

Страници