Премини към основното съдържание

ИЦМК, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: MK_CPI_3.2.xls

ИЦМК, декември от предходната година = 100
(%)
Код Потребителски групи Август
2021
  Общ ИЦМК 2.0
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 2.4
03 Облекло и обувки -3.6
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 3.1
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 4.3
06 Здравеопазване -0.5
07 Транспорт 0.4
08 Съобщения 0.0
09 Развлечения и култура 1.0
12 Разнообразни стоки и услуги 0.5
 
  Хранителни стоки 2.4
  Нехранителни стоки 0.2
  Услуги 3.1
15.09.2021