Премини към основното съдържание

ИЦМК, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: MK_CPI_3.2.xls

ИЦМК, декември от предходната година = 100
(%)
Код Потребителски групи Октомври
2021
  Общ ИЦМК 4.8
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 6.0
03 Облекло и обувки 3.3
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 6.2
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 1.4
06 Здравеопазване -0.3
07 Транспорт 0.4
08 Съобщения 0.0
09 Развлечения и култура 5.5
12 Разнообразни стоки и услуги 0.8
 
  Хранителни стоки 6.0
  Нехранителни стоки 4.1
  Услуги 3.1
15.11.2021