Премини към основното съдържание

ИЦМК, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: MK_CPI_3.2.xls

ИЦМК, декември от предходната година = 100
(%)
Код Потребителски групи Октомври
2023
  Общ ИЦМК 3.8
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 3.5
03 Облекло и обувки 4.0
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива -0.9
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 21.4
06 Здравеопазване 11.5
07 Транспорт -0.1
08 Съобщения 32.1
09 Развлечения и култура 11.5
12 Разнообразни стоки и услуги 5.6
 
  Хранителни стоки 3.5
  Нехранителни стоки 3.4
  Услуги 5.3
15.11.2023