Премини към основното съдържание

ИЦМК, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: MK_CPI_3.2.xls

ИЦМК, декември от предходната година = 100
(%)
Код Потребителски групи Април
2022
  Общ ИЦМК 9.1
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 15.6
03 Облекло и обувки 2.3
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 1.9
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 8.1
06 Здравеопазване 1.3
07 Транспорт 8.0
08 Съобщения 3.8
09 Развлечения и култура 7.2
12 Разнообразни стоки и услуги 5.3
 
  Хранителни стоки 15.6
  Нехранителни стоки 4.1
  Услуги 0.7
17.05.2022