Индекси на цените на малка по състав кошница (ИЦМК)


  • ИЦМК, предходният месец = 100
  • ИЦМК, декември от предходната година = 100

Страници

Страници