Премини към основното съдържание

Средногодишни ХИПЦ, предходните 12 месеца = 100

Динамичен ред: HICP_2.5.xls

Средногодишен ХИПЦ, предходните 12 месеца = 100
(средногодишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Май
2022
  Общ ХИПЦ 6.8
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 9.5
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.5
03 Облекло и обувки 2.6
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 9.7
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 5.5
06 Здравеопазване 1.0
07 Транспорт 16.3
08 Съобщения -3.7
09 Развлечения и култура 4.7
10 Образование 5.2
11 Ресторанти и хотели 5.7
12 Разнообразни стоки и услуги 3.5
 
  Общ ХИПЦ 6.8
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 9.5
01.1 Хранителни продукти 9.9
01.1.1 Хляб и зърнени храни 14.6
01.1.2 Месо и месни продукти 4.0
01.1.3 Риба и други морски храни 4.5
01.1.4 Мляко, млечни продукти и яйца 10.2
01.1.5 Животински и растителни масла и мазнини 30.4
01.1.6 Плодове 4.8
01.1.7 Зеленчуци 15.3
01.1.8 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 6.5
01.1.9 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 8.7
01.2 Безалкохолни напитки 5.2
01.2.1 Кафе, чай и какао 5.9
01.2.2 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 4.8
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.5
02.1 Алкохолни напитки 4.8
02.1.1 Спиртни напитки 6.0
02.1.2 Вина 4.8
02.1.3 Бира 3.1
02.2 Тютюневи изделия 0.0
03 Облекло и обувки 2.6
03.1 Облекло и услуги, свързани с облеклото 2.7
03.1.1 Материали за изработване на облекло 2.7
03.1.2 Облекло 2.7
03.1.3 Други артикули и допълнения за облекло 1.3
03.1.4 Почистване, поправка и облекло под наем 7.7
03.2 Обувки 1.9
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 9.7
04.1 Действителни наеми за жилища 3.1
04.3 Текущ ремонт и поддържане на жилище 11.6
04.3.1 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 11.2
04.3.2 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 12.1
04.4 Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището 1.5
04.4.1 Водоснабдяване -0.6
04.4.2 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 2.8
04.4.3 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 1.0
04.4.4 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 5.1
04.5 Електроенергия, газообразни и други горива 12.8
04.5.1 Електроенергия 4.3
04.5.2 Газообразни горива 99.2
04.5.3 Течни горива за битови нужди .
04.5.4 Твърди горива 19.6
04.5.5 Топлоенергия 16.8
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 5.5
05.1 Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки 7.8
05.1.1 Мебели и предмети за обзавеждане 8.4
05.1.2 Килими и други подови настилки 3.0
05.1.3 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.2 Домакински текстил 2.7
05.3 Домакински уреди 5.2
05.3.1/2 Големи и малки домакински уреди - електрически и неелектрически 5.0
05.3.3 Ремонт на домакински уреди 7.6
05.4 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 5.6
05.5 Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината 3.5
05.6 Стоки и услуги за поддържане на домакинството 4.3
05.6.1 Домакински стоки за краткотрайна употреба 4.0
05.6.2 Услуги за домакинството и битови услуги 6.3
06 Здравеопазване 1.0
06.1 Лекарствени продукти и медицински изделия 0.8
06.1.1 Лекарствени продукти 0.8
06.1.2/3 Други медицински продукти, терапевтични апарати и оборудване -0.2
06.2 Извънболнични медицински услуги 3.5
06.2.1/3 Лекарски услуги и други извънболнични медицински услуги 4.0
06.2.2 Стоматологични услуги 2.1
06.3 Болнични услуги 0.0
07 Транспорт 16.3
07.1 Покупка на лични транспортни средства (ЛТС) 0.9
07.1.1 Автомобили 0.7
07.1.2/3/4 Mотоциклети, велосипеди и превозни средства, теглени от животни 9.9
07.2 Поддържане и експлоатация на ЛТС 23.7
07.2.1 Резервни части и принадлежности за ЛТС 4.2
07.2.2 Горива и смазочни материали за ЛТС 35.9
07.2.3 Поддръжане и ремонт на ЛТС 10.3
07.2.4 Други услуги, свързани с ЛТС 1.2
07.3 Транспортни услуги 3.2
07.3.1 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.3.2 Пътнически автомобилен транспорт 5.4
07.3.3 Пътнически въздушен транспорт -2.7
07.3.4 Пътнически морски и речен транспорт .
07.3.5 Комбиниран пътнически транспорт .
07.3.6 Други транспортни услуги .
08 Съобщения -3.7
08.1 Пощенски услуги 6.8
08.2.0 Телефонни и телефакс апарати -6.7
08.3.0 Телефонни и телефаксни услуги -5.3
08.x Телефонни и телефакс апарати и телефонни и телефаксни услуги -5.5
09 Развлечения и култура 4.7
09.1 Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията -2.5
09.1.1 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -3.0
09.1.2 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -0.2
09.1.3 Машини за обработка на информация -2.4
09.1.4 Носители на записи -2.3
09.1.5 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 8.5
09.2 Други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура 4.6
09.2.1/2 Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито и закрито включително музикални инструменти 4.6
09.2.3 Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура .
09.3 Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци 5.3
09.3.1 Игри, играчки и предмети за колекции 3.9
09.3.2 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 1.4
09.3.3 Градинарство и цветарство 8.6
09.3.4/5 Домашни любимци и стоки за тях включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци 5.1
09.4 Услуги в областта на развлеченията и културата 3.0
09.4.1 Услуги в областта на развлеченията и спорта 8.1
09.4.2 Услуги в областта на културата 1.2
09.5 Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности 9.0
09.5.1 Книги 7.5
09.5.2 Вестници и периодични издания 13.8
09.5.3/4 Разнообразни печатни материали и канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 7.1
09.6 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 14.7
10 Образование 5.2
11 Ресторанти и хотели 5.7
11.1 Услуги по обществено хранене 8.2
11.1.1 Ресторанти, барове и подобни заведения 8.1
11.1.2 Столове за хранене 9.8
11.2 Услуги по краткосрочно настаняване 1.2
12 Разнообразни стоки и услуги 3.5
12.1 Стоки и услуги за лична хигиена и разкрасяване 3.2
12.1.1 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 10.6
12.1.2/3 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване, други уреди и хигиенни и козметични продукти 2.0
12.3 Лични вещи, некласифицирани другаде 4.3
12.3.1 Бижута и часовници 5.5
12.3.2 Други лични вещи 3.7
12.4 Социални услуги .
12.5 Застраховки 4.4
12.5.2 Застраховки, свързани с жилището -2.7
12.5.3 Застраховки, свързани със здравето .
12.5.4 Застраховки, свързани с транспорта 6.7
12.5.5 Други застраховки .
12.6 Финансови услуги, некласифицирани другаде 4.7
12.7 Други услуги, некласифицирани другаде 3.7
15.06.2022