Премини към основното съдържание

ХИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: HICP_2.4.xls

ХИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Декември
2022
  Общ ХИПЦ 14.3
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 26.0
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 4.6
03 Облекло и обувки 8.1
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 17.8
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 12.9
06 Здравеопазване 8.7
07 Транспорт 8.9
08 Съобщения 5.9
09 Развлечения и култура 9.4
10 Образование 10.7
11 Ресторанти и хотели 16.8
12 Разнообразни стоки и услуги 10.8
 
  Общ ХИПЦ 14.3
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 26.0
01.1 Хранителни продукти 27.0
01.1.1 Хляб и зърнени храни 20.0
01.1.2 Месо и месни продукти 27.5
01.1.3 Риба и други морски храни 16.4
01.1.4 Мляко, млечни продукти и яйца 40.2
01.1.5 Животински и растителни масла и мазнини 29.5
01.1.6 Плодове 9.6
01.1.7 Зеленчуци 21.5
01.1.8 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 27.7
01.1.9 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 30.4
01.2 Безалкохолни напитки 17.1
01.2.1 Кафе, чай и какао 17.1
01.2.2 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 17.1
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 4.6
02.1 Алкохолни напитки 13.3
02.1.1 Спиртни напитки 11.4
02.1.2 Вина 17.2
02.1.3 Бира 13.8
02.2 Тютюневи изделия -0.1
03 Облекло и обувки 8.1
03.1 Облекло и услуги, свързани с облеклото 8.7
03.1.1 Материали за изработване на облекло 8.6
03.1.2 Облекло 8.6
03.1.3 Други артикули и допълнения за облекло 9.4
03.1.4 Почистване, поправка и облекло под наем 19.3
03.2 Обувки 5.7
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 17.8
04.1 Действителни наеми за жилища 7.7
04.3 Текущ ремонт и поддържане на жилище 20.0
04.3.1 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 20.4
04.3.2 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 19.0
04.4 Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището 16.0
04.4.1 Водоснабдяване 22.1
04.4.2 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 7.7
04.4.3 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 19.1
04.4.4 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 15.7
04.5 Електроенергия, газообразни и други горива 19.3
04.5.1 Електроенергия 3.4
04.5.2 Газообразни горива 20.7
04.5.3 Течни горива за битови нужди .
04.5.4 Твърди горива 54.2
04.5.5 Топлоенергия 24.2
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 12.9
05.1 Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки 14.8
05.1.1 Мебели и предмети за обзавеждане 15.3
05.1.2 Килими и други подови настилки 9.8
05.1.3 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.2 Домакински текстил 11.1
05.3 Домакински уреди 8.0
05.3.1/2 Големи и малки домакински уреди - електрически и неелектрически 7.6
05.3.3 Ремонт на домакински уреди 14.4
05.4 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 12.6
05.5 Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината 8.6
05.6 Стоки и услуги за поддържане на домакинството 19.5
05.6.1 Домакински стоки за краткотрайна употреба 19.8
05.6.2 Услуги за домакинството и битови услуги 16.3
06 Здравеопазване 8.7
06.1 Лекарствени продукти и медицински изделия 10.3
06.1.1 Лекарствени продукти 10.4
06.1.2/3 Други медицински продукти, терапевтични апарати и оборудване 7.5
06.2 Извънболнични медицински услуги 7.0
06.2.1/3 Лекарски услуги и други извънболнични медицински услуги 7.2
06.2.2 Стоматологични услуги 6.6
06.3 Болнични услуги 0.0
07 Транспорт 8.9
07.1 Покупка на лични транспортни средства (ЛТС) 1.7
07.1.1 Автомобили 1.3
07.1.2/3/4 Mотоциклети, велосипеди и превозни средства, теглени от животни 13.6
07.2 Поддържане и експлоатация на ЛТС 7.2
07.2.1 Резервни части и принадлежности за ЛТС 12.0
07.2.2 Горива и смазочни материали за ЛТС 4.0
07.2.3 Поддръжане и ремонт на ЛТС 23.4
07.2.4 Други услуги, свързани с ЛТС 2.7
07.3 Транспортни услуги 19.2
07.3.1 Пътнически релсов транспорт 0.8
07.3.2 Пътнически автомобилен транспорт 22.0
07.3.3 Пътнически въздушен транспорт 30.0
07.3.4 Пътнически морски и речен транспорт .
07.3.5 Комбиниран пътнически транспорт .
07.3.6 Други транспортни услуги .
08 Съобщения 5.9
08.1 Пощенски услуги 15.9
08.2.0 Телефонни и телефакс апарати -5.4
08.3.0 Телефонни и телефаксни услуги 5.2
08.x Телефонни и телефакс апарати и телефонни и телефаксни услуги 4.2
09 Развлечения и култура 9.4
09.1 Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията -4.3
09.1.1 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -13.9
09.1.2 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -3.2
09.1.3 Машини за обработка на информация -2.4
09.1.4 Носители на записи 3.3
09.1.5 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 16.1
09.2 Други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура 3.9
09.2.1/2 Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито и закрито включително музикални инструменти 3.9
09.2.3 Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура .
09.3 Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци 17.1
09.3.1 Игри, играчки и предмети за колекции 8.7
09.3.2 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 9.6
09.3.3 Градинарство и цветарство 14.3
09.3.4/5 Домашни любимци и стоки за тях включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци 24.2
09.4 Услуги в областта на развлеченията и културата 15.0
09.4.1 Услуги в областта на развлеченията и спорта 21.9
09.4.2 Услуги в областта на културата 10.8
09.5 Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности 14.2
09.5.1 Книги 6.0
09.5.2 Вестници и периодични издания 21.5
09.5.3/4 Разнообразни печатни материали и канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 24.5
09.6 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 18.7
10 Образование 10.7
11 Ресторанти и хотели 16.8
11.1 Услуги по обществено хранене 22.1
11.1.1 Ресторанти, барове и подобни заведения 21.8
11.1.2 Столове за хранене 31.0
11.2 Услуги по краткосрочно настаняване 4.8
12 Разнообразни стоки и услуги 10.8
12.1 Стоки и услуги за лична хигиена и разкрасяване 17.6
12.1.1 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 20.6
12.1.2/3 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване, други уреди и хигиенни и козметични продукти 17.2
12.3 Лични вещи, некласифицирани другаде 14.8
12.3.1 Бижута и часовници 16.7
12.3.2 Други лични вещи 14.1
12.4 Социални услуги .
12.5 Застраховки -6.7
12.5.2 Застраховки, свързани с жилището -3.3
12.5.3 Застраховки, свързани със здравето .
12.5.4 Застраховки, свързани с транспорта -7.1
12.5.5 Други застраховки .
12.6 Финансови услуги, некласифицирани другаде 19.6
12.7 Други услуги, некласифицирани другаде 11.9
16.01.2023