Премини към основното съдържание

ХИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: HICP_2.4.xls

ХИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Април
2022
  Общ ХИПЦ 12.1
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 20.2
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 2.5
03 Облекло и обувки 5.8
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 15.2
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 9.7
06 Здравеопазване 1.8
07 Транспорт 22.6
08 Съобщения -1.6
09 Развлечения и култура 6.4
10 Образование 5.9
11 Ресторанти и хотели 14.8
12 Разнообразни стоки и услуги 2.8
 
  Общ ХИПЦ 12.1
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 20.2
01.1 Хранителни продукти 21.0
01.1.1 Хляб и зърнени храни 23.8
01.1.2 Месо и месни продукти 15.9
01.1.3 Риба и други морски храни 8.2
01.1.4 Мляко, млечни продукти и яйца 21.2
01.1.5 Животински и растителни масла и мазнини 43.6
01.1.6 Плодове 11.9
01.1.7 Зеленчуци 32.4
01.1.8 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 13.3
01.1.9 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 19.2
01.2 Безалкохолни напитки 13.0
01.2.1 Кафе, чай и какао 15.4
01.2.2 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 11.6
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 2.5
02.1 Алкохолни напитки 7.7
02.1.1 Спиртни напитки 9.1
02.1.2 Вина 9.2
02.1.3 Бира 4.7
02.2 Тютюневи изделия -0.1
03 Облекло и обувки 5.8
03.1 Облекло и услуги, свързани с облеклото 6.1
03.1.1 Материали за изработване на облекло 4.2
03.1.2 Облекло 6.2
03.1.3 Други артикули и допълнения за облекло 2.5
03.1.4 Почистване, поправка и облекло под наем 13.6
03.2 Обувки 4.5
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 15.2
04.1 Действителни наеми за жилища 5.9
04.3 Текущ ремонт и поддържане на жилище 21.2
04.3.1 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 22.1
04.3.2 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 18.8
04.4 Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището 3.9
04.4.1 Водоснабдяване 0.0
04.4.2 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 7.8
04.4.3 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 0.0
04.4.4 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 9.7
04.5 Електроенергия, газообразни и други горива 18.8
04.5.1 Електроенергия 4.4
04.5.2 Газообразни горива 138.2
04.5.3 Течни горива за битови нужди .
04.5.4 Твърди горива 33.7
04.5.5 Топлоенергия 19.0
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 9.7
05.1 Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки 12.7
05.1.1 Мебели и предмети за обзавеждане 13.3
05.1.2 Килими и други подови настилки 7.9
05.1.3 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.2 Домакински текстил 5.2
05.3 Домакински уреди 8.7
05.3.1/2 Големи и малки домакински уреди - електрически и неелектрически 8.3
05.3.3 Ремонт на домакински уреди 14.2
05.4 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 9.0
05.5 Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината 6.9
05.6 Стоки и услуги за поддържане на домакинството 10.0
05.6.1 Домакински стоки за краткотрайна употреба 10.2
05.6.2 Услуги за домакинството и битови услуги 9.0
06 Здравеопазване 1.8
06.1 Лекарствени продукти и медицински изделия 1.6
06.1.1 Лекарствени продукти 1.6
06.1.2/3 Други медицински продукти, терапевтични апарати и оборудване 2.7
06.2 Извънболнични медицински услуги 5.3
06.2.1/3 Лекарски услуги и други извънболнични медицински услуги 6.0
06.2.2 Стоматологични услуги 3.5
06.3 Болнични услуги 0.0
07 Транспорт 22.6
07.1 Покупка на лични транспортни средства (ЛТС) 2.9
07.1.1 Автомобили 2.6
07.1.2/3/4 Mотоциклети, велосипеди и превозни средства, теглени от животни 12.0
07.2 Поддържане и експлоатация на ЛТС 31.2
07.2.1 Резервни части и принадлежности за ЛТС 7.0
07.2.2 Горива и смазочни материали за ЛТС 44.9
07.2.3 Поддръжане и ремонт на ЛТС 17.3
07.2.4 Други услуги, свързани с ЛТС 1.9
07.3 Транспортни услуги 8.6
07.3.1 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.3.2 Пътнически автомобилен транспорт 14.4
07.3.3 Пътнически въздушен транспорт -0.4
07.3.4 Пътнически морски и речен транспорт .
07.3.5 Комбиниран пътнически транспорт .
07.3.6 Други транспортни услуги .
08 Съобщения -1.6
08.1 Пощенски услуги 11.8
08.2.0 Телефонни и телефакс апарати -5.9
08.3.0 Телефонни и телефаксни услуги -3.6
08.x Телефонни и телефакс апарати и телефонни и телефаксни услуги -3.8
09 Развлечения и култура 6.4
09.1 Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията -2.6
09.1.1 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -5.1
09.1.2 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -1.9
09.1.3 Машини за обработка на информация -2.1
09.1.4 Носители на записи -0.4
09.1.5 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 11.8
09.2 Други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура 6.7
09.2.1/2 Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито и закрито включително музикални инструменти 6.7
09.2.3 Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура .
09.3 Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци 9.8
09.3.1 Игри, играчки и предмети за колекции 6.2
09.3.2 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 2.9
09.3.3 Градинарство и цветарство 12.1
09.3.4/5 Домашни любимци и стоки за тях включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци 11.6
09.4 Услуги в областта на развлеченията и културата 7.6
09.4.1 Услуги в областта на развлеченията и спорта 13.4
09.4.2 Услуги в областта на културата 5.1
09.5 Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности 13.5
09.5.1 Книги 6.3
09.5.2 Вестници и периодични издания 27.9
09.5.3/4 Разнообразни печатни материали и канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 13.0
09.6 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 26.0
10 Образование 5.9
11 Ресторанти и хотели 14.8
11.1 Услуги по обществено хранене 15.9
11.1.1 Ресторанти, барове и подобни заведения 15.8
11.1.2 Столове за хранене 17.5
11.2 Услуги по краткосрочно настаняване 12.9
12 Разнообразни стоки и услуги 2.8
12.1 Стоки и услуги за лична хигиена и разкрасяване 7.9
12.1.1 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 18.3
12.1.2/3 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване, други уреди и хигиенни и козметични продукти 6.4
12.3 Лични вещи, некласифицирани другаде 8.8
12.3.1 Бижута и часовници 11.4
12.3.2 Други лични вещи 7.9
12.4 Социални услуги .
12.5 Застраховки -7.8
12.5.2 Застраховки, свързани с жилището -4.1
12.5.3 Застраховки, свързани със здравето .
12.5.4 Застраховки, свързани с транспорта -8.1
12.5.5 Други застраховки .
12.6 Финансови услуги, некласифицирани другаде 2.2
12.7 Други услуги, некласифицирани другаде 6.3
17.05.2022