Премини към основното съдържание

ХИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: HICP_2.4.xls

ХИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Януари*
2024
  Общ ХИПЦ 4.0
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 5.1
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 6.4
03 Облекло и обувки 1.1
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 2.2
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 3.1
06 Здравеопазване 7.0
07 Транспорт 0.0
08 Съобщения 2.3
09 Развлечения и култура 0.9
10 Образование 7.4
11 Ресторанти и хотели 9.1
12 Разнообразни стоки и услуги 6.6
 
  Общ ХИПЦ 4.0
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 5.1
01.1 Хранителни продукти 4.9
01.1.1 Хляб и зърнени храни 5.0
01.1.2 Месо и месни продукти 9.6
01.1.3 Риба и други морски храни 3.3
01.1.4 Мляко, млечни продукти и яйца -1.8
01.1.5 Животински и растителни масла и мазнини -19.1
01.1.6 Плодове 10.8
01.1.7 Зеленчуци 11.5
01.1.8 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 5.6
01.1.9 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 5.8
01.2 Безалкохолни напитки 8.2
01.2.1 Кафе, чай и какао 12.5
01.2.2 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 5.6
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 6.4
02.1 Алкохолни напитки 6.7
02.1.1 Спиртни напитки 4.7
02.1.2 Вина 9.9
02.1.3 Бира 7.0
02.2 Тютюневи изделия 6.2
03 Облекло и обувки 1.1
03.1 Облекло и услуги, свързани с облеклото 1.3
03.1.1 Материали за изработване на облекло 3.0
03.1.2 Облекло 1.0
03.1.3 Други артикули и допълнения за облекло 2.1
03.1.4 Почистване, поправка и облекло под наем 10.6
03.2 Обувки 0.9
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 2.2
04.1 Действителни наеми за жилища 6.2
04.3 Текущ ремонт и поддържане на жилище 4.3
04.3.1 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 2.7
04.3.2 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 9.1
04.4 Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището 16.1
04.4.1 Водоснабдяване 24.1
04.4.2 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 6.6
04.4.3 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 24.5
04.4.4 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 9.8
04.5 Електроенергия, газообразни и други горива -2.1
04.5.1 Електроенергия 4.4
04.5.2 Газообразни горива -38.0
04.5.3 Течни горива за битови нужди .
04.5.4 Твърди горива -9.1
04.5.5 Топлоенергия 10.1
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 3.1
05.1 Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки 0.1
05.1.1 Мебели и предмети за обзавеждане -0.4
05.1.2 Килими и други подови настилки 3.6
05.1.3 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.2 Домакински текстил 2.7
05.3 Домакински уреди -1.5
05.3.1/2 Големи и малки домакински уреди - електрически и неелектрически -1.9
05.3.3 Ремонт на домакински уреди 4.6
05.4 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 4.3
05.5 Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината 3.6
05.6 Стоки и услуги за поддържане на домакинството 9.4
05.6.1 Домакински стоки за краткотрайна употреба 9.7
05.6.2 Услуги за домакинството и битови услуги 7.2
06 Здравеопазване 7.0
06.1 Лекарствени продукти и медицински изделия 8.3
06.1.1 Лекарствени продукти 8.4
06.1.2/3 Други медицински продукти, терапевтични апарати и оборудване 5.1
06.2 Извънболнични медицински услуги 4.6
06.2.1/3 Лекарски услуги и други извънболнични медицински услуги 5.0
06.2.2 Стоматологични услуги 3.6
06.3 Болнични услуги 0.0
07 Транспорт 0.0
07.1 Покупка на лични транспортни средства (ЛТС) -1.5
07.1.1 Автомобили -2.0
07.1.2/3/4 Mотоциклети, велосипеди и превозни средства, теглени от животни 7.7
07.2 Поддържане и експлоатация на ЛТС -1.2
07.2.1 Резервни части и принадлежности за ЛТС 3.1
07.2.2 Горива и смазочни материали за ЛТС -3.8
07.2.3 Поддръжане и ремонт на ЛТС 8.7
07.2.4 Други услуги, свързани с ЛТС 1.8
07.3 Транспортни услуги 4.5
07.3.1 Пътнически релсов транспорт -1.7
07.3.2 Пътнически автомобилен транспорт 1.4
07.3.3 Пътнически въздушен транспорт 15.7
07.3.4 Пътнически морски и речен транспорт .
07.3.5 Комбиниран пътнически транспорт .
07.3.6 Други транспортни услуги .
08 Съобщения 2.3
08.1 Пощенски услуги 8.2
08.2.0 Телефонни и телефакс апарати -12.3
08.3.0 Телефонни и телефаксни услуги 2.7
08.x Телефонни и телефакс апарати и телефонни и телефаксни услуги 1.4
09 Развлечения и култура 0.9
09.1 Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията -6.4
09.1.1 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -11.5
09.1.2 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 2.3
09.1.3 Машини за обработка на информация -5.9
09.1.4 Носители на записи -6.8
09.1.5 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 6.0
09.2 Други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура 3.3
09.2.1/2 Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито и закрито включително музикални инструменти 3.3
09.2.3 Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура .
09.3 Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци 8.0
09.3.1 Игри, играчки и предмети за колекции 1.0
09.3.2 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 6.3
09.3.3 Градинарство и цветарство 6.2
09.3.4/5 Домашни любимци и стоки за тях включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци 12.4
09.4 Услуги в областта на развлеченията и културата 6.8
09.4.1 Услуги в областта на развлеченията и спорта 9.3
09.4.2 Услуги в областта на културата 5.5
09.5 Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности 2.9
09.5.1 Книги 2.6
09.5.2 Вестници и периодични издания 1.8
09.5.3/4 Разнообразни печатни материали и канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 4.5
09.6 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания -2.6
10 Образование 7.4
11 Ресторанти и хотели 9.1
11.1 Услуги по обществено хранене 8.7
11.1.1 Ресторанти, барове и подобни заведения 8.6
11.1.2 Столове за хранене 9.7
11.2 Услуги по краткосрочно настаняване 10.3
12 Разнообразни стоки и услуги 6.6
12.1 Стоки и услуги за лична хигиена и разкрасяване 6.7
12.1.1 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 9.5
12.1.2/3 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване, други уреди и хигиенни и козметични продукти 6.2
12.3 Лични вещи, некласифицирани другаде 6.9
12.3.1 Бижута и часовници 7.3
12.3.2 Други лични вещи 6.8
12.4 Социални услуги 2.4
12.5 Застраховки 19.4
12.5.2 Застраховки, свързани с жилището 0.1
12.5.3 Застраховки, свързани със здравето .
12.5.4 Застраховки, свързани с транспорта 22.0
12.5.5 Други застраховки .
12.6 Финансови услуги, некласифицирани другаде 3.4
12.7 Други услуги, некласифицирани другаде 5.1

* Предварителни данни за януари 2024 година
15.02.2024