Премини към основното съдържание

ХИПЦ, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: HICP_2.3.xls

ХИПЦ, декември от предходната година = 100
(инфлация от началото на годината)
(%)
Код Потребителски групи Април
2022
  Общ ХИПЦ 6.8
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 13.4
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.2
03 Облекло и обувки 2.8
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 5.0
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 5.0
06 Здравеопазване 1.1
07 Транспорт 11.4
08 Съобщения 2.2
09 Развлечения и култура 2.8
10 Образование 1.6
11 Ресторанти и хотели 8.4
12 Разнообразни стоки и услуги 1.4
 
  Общ ХИПЦ 6.8
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 13.4
01.1 Хранителни продукти 13.9
01.1.1 Хляб и зърнени храни 9.9
01.1.2 Месо и месни продукти 14.4
01.1.3 Риба и други морски храни 5.8
01.1.4 Мляко, млечни продукти и яйца 10.9
01.1.5 Животински и растителни масла и мазнини 27.0
01.1.6 Плодове 7.7
01.1.7 Зеленчуци 27.9
01.1.8 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 7.8
01.1.9 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 12.6
01.2 Безалкохолни напитки 9.1
01.2.1 Кафе, чай и какао 11.5
01.2.2 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 7.6
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.2
02.1 Алкохолни напитки 3.6
02.1.1 Спиртни напитки 4.5
02.1.2 Вина 7.1
02.1.3 Бира 0.0
02.2 Тютюневи изделия -0.1
03 Облекло и обувки 2.8
03.1 Облекло и услуги, свързани с облеклото 3.1
03.1.1 Материали за изработване на облекло 1.9
03.1.2 Облекло 3.2
03.1.3 Други артикули и допълнения за облекло 3.2
03.1.4 Почистване, поправка и облекло под наем 7.1
03.2 Обувки 1.9
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 5.0
04.1 Действителни наеми за жилища 4.4
04.3 Текущ ремонт и поддържане на жилище 11.1
04.3.1 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 12.2
04.3.2 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 8.5
04.4 Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището 3.6
04.4.1 Водоснабдяване 0.0
04.4.2 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 7.7
04.4.3 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 0.0
04.4.4 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 7.2
04.5 Електроенергия, газообразни и други горива 4.2
04.5.1 Електроенергия 0.0
04.5.2 Газообразни горива 27.3
04.5.3 Течни горива за битови нужди .
04.5.4 Твърди горива 6.8
04.5.5 Топлоенергия 0.0
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 5.0
05.1 Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки 6.5
05.1.1 Мебели и предмети за обзавеждане 6.8
05.1.2 Килими и други подови настилки 4.4
05.1.3 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.2 Домакински текстил 4.0
05.3 Домакински уреди 3.7
05.3.1/2 Големи и малки домакински уреди - електрически и неелектрически 3.5
05.3.3 Ремонт на домакински уреди 6.7
05.4 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 4.9
05.5 Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината 3.6
05.6 Стоки и услуги за поддържане на домакинството 5.7
05.6.1 Домакински стоки за краткотрайна употреба 5.9
05.6.2 Услуги за домакинството и битови услуги 4.5
06 Здравеопазване 1.1
06.1 Лекарствени продукти и медицински изделия 1.0
06.1.1 Лекарствени продукти 0.8
06.1.2/3 Други медицински продукти, терапевтични апарати и оборудване 3.8
06.2 Извънболнични медицински услуги 3.0
06.2.1/3 Лекарски услуги и други извънболнични медицински услуги 3.1
06.2.2 Стоматологични услуги 2.7
06.3 Болнични услуги 0.0
07 Транспорт 11.4
07.1 Покупка на лични транспортни средства (ЛТС) 0.5
07.1.1 Автомобили 0.2
07.1.2/3/4 Mотоциклети, велосипеди и превозни средства, теглени от животни 7.9
07.2 Поддържане и експлоатация на ЛТС 15.6
07.2.1 Резервни части и принадлежности за ЛТС 3.2
07.2.2 Горива и смазочни материали за ЛТС 21.9
07.2.3 Поддръжане и ремонт на ЛТС 8.3
07.2.4 Други услуги, свързани с ЛТС 1.2
07.3 Транспортни услуги 5.6
07.3.1 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.3.2 Пътнически автомобилен транспорт 11.6
07.3.3 Пътнически въздушен транспорт -7.1
07.3.4 Пътнически морски и речен транспорт .
07.3.5 Комбиниран пътнически транспорт .
07.3.6 Други транспортни услуги .
08 Съобщения 2.2
08.1 Пощенски услуги 4.8
08.2.0 Телефонни и телефакс апарати -3.7
08.3.0 Телефонни и телефаксни услуги 2.3
08.x Телефонни и телефакс апарати и телефонни и телефаксни услуги 1.7
09 Развлечения и култура 2.8
09.1 Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията -1.6
09.1.1 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -3.6
09.1.2 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -0.7
09.1.3 Машини за обработка на информация -1.3
09.1.4 Носители на записи 1.1
09.1.5 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 5.1
09.2 Други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура 1.6
09.2.1/2 Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито и закрито включително музикални инструменти 1.6
09.2.3 Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура .
09.3 Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци 6.8
09.3.1 Игри, играчки и предмети за колекции 2.4
09.3.2 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 2.8
09.3.3 Градинарство и цветарство 7.2
09.3.4/5 Домашни любимци и стоки за тях включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци 9.6
09.4 Услуги в областта на развлеченията и културата 6.9
09.4.1 Услуги в областта на развлеченията и спорта 8.8
09.4.2 Услуги в областта на културата 5.8
09.5 Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности 4.9
09.5.1 Книги 0.8
09.5.2 Вестници и периодични издания 10.6
09.5.3/4 Разнообразни печатни материали и канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 7.9
09.6 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 0.7
10 Образование 1.6
11 Ресторанти и хотели 8.4
11.1 Услуги по обществено хранене 9.8
11.1.1 Ресторанти, барове и подобни заведения 9.7
11.1.2 Столове за хранене 13.1
11.2 Услуги по краткосрочно настаняване 5.2
12 Разнообразни стоки и услуги 1.4
12.1 Стоки и услуги за лична хигиена и разкрасяване 5.4
12.1.1 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 10.6
12.1.2/3 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване, други уреди и хигиенни и козметични продукти 4.8
12.3 Лични вещи, некласифицирани другаде 6.3
12.3.1 Бижута и часовници 8.7
12.3.2 Други лични вещи 5.5
12.4 Социални услуги .
12.5 Застраховки -6.1
12.5.2 Застраховки, свързани с жилището -1.8
12.5.3 Застраховки, свързани със здравето .
12.5.4 Застраховки, свързани с транспорта -6.6
12.5.5 Други застраховки .
12.6 Финансови услуги, некласифицирани другаде 1.8
12.7 Други услуги, некласифицирани другаде 4.1
17.05.2022