Премини към основното съдържание

ХИПЦ, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: HICP_2.3.xls

ХИПЦ, декември от предходната година = 100
(инфлация от началото на годината)
(%)
Код Потребителски групи Септември
2021
  Общ ХИПЦ 3.3
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 3.9
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.0
03 Облекло и обувки -4.1
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 5.1
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 2.9
06 Здравеопазване 0.3
07 Транспорт 11.2
08 Съобщения -4.4
09 Развлечения и култура -0.9
10 Образование 4.8
11 Ресторанти и хотели 3.7
12 Разнообразни стоки и услуги 3.1
 
  Общ ХИПЦ 3.3
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 3.9
01.1 Хранителни продукти 4.2
01.1.1 Хляб и зърнени храни 4.8
01.1.2 Месо и месни продукти -0.1
01.1.3 Риба и други морски храни 1.6
01.1.4 Мляко, млечни продукти и яйца 2.8
01.1.5 Животински и растителни масла и мазнини 16.6
01.1.6 Плодове 18.6
01.1.7 Зеленчуци 5.5
01.1.8 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 1.1
01.1.9 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 4.4
01.2 Безалкохолни напитки 1.0
01.2.1 Кафе, чай и какао 1.0
01.2.2 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 1.0
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.0
02.1 Алкохолни напитки 3.0
02.1.1 Спиртни напитки 3.6
02.1.2 Вина 2.8
02.1.3 Бира 2.3
02.2 Тютюневи изделия 0.0
03 Облекло и обувки -4.1
03.1 Облекло и услуги, свързани с облеклото -3.7
03.1.1 Материали за изработване на облекло 0.0
03.1.2 Облекло -4.2
03.1.3 Други артикули и допълнения за облекло 0.4
03.1.4 Почистване, поправка и облекло под наем 2.1
03.2 Обувки -5.6
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 5.1
04.1 Действителни наеми за жилища 1.5
04.3 Текущ ремонт и поддържане на жилище 5.3
04.3.1 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 4.2
04.3.2 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 7.6
04.4 Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището 0.3
04.4.1 Водоснабдяване -1.2
04.4.2 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 0.9
04.4.3 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 1.8
04.4.4 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 2.5
04.5 Електроенергия, газообразни и други горива 7.0
04.5.1 Електроенергия 4.4
04.5.2 Газообразни горива 55.2
04.5.3 Течни горива за битови нужди .
04.5.4 Твърди горива 6.4
04.5.5 Топлоенергия 6.9
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 2.9
05.1 Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки 4.6
05.1.1 Мебели и предмети за обзавеждане 4.9
05.1.2 Килими и други подови настилки 2.1
05.1.3 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.2 Домакински текстил 0.2
05.3 Домакински уреди 2.6
05.3.1/2 Големи и малки домакински уреди - електрически и неелектрически 2.6
05.3.3 Ремонт на домакински уреди 3.2
05.4 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 3.4
05.5 Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината 1.8
05.6 Стоки и услуги за поддържане на домакинството 1.6
05.6.1 Домакински стоки за краткотрайна употреба 1.2
05.6.2 Услуги за домакинството и битови услуги 4.5
06 Здравеопазване 0.3
06.1 Лекарствени продукти и медицински изделия 0.1
06.1.1 Лекарствени продукти 0.2
06.1.2/3 Други медицински продукти, терапевтични апарати и оборудване -2.1
06.2 Извънболнични медицински услуги 2.1
06.2.1/3 Лекарски услуги и други извънболнични медицински услуги 2.4
06.2.2 Стоматологични услуги 1.0
06.3 Болнични услуги 0.0
07 Транспорт 11.2
07.1 Покупка на лични транспортни средства (ЛТС) 1.7
07.1.1 Автомобили 1.6
07.1.2/3/4 Mотоциклети, велосипеди и превозни средства, теглени от животни 8.2
07.2 Поддържане и експлоатация на ЛТС 16.8
07.2.1 Резервни части и принадлежности за ЛТС 1.3
07.2.2 Горива и смазочни материали за ЛТС 26.7
07.2.3 Поддръжане и ремонт на ЛТС 5.8
07.2.4 Други услуги, свързани с ЛТС 0.7
07.3 Транспортни услуги -0.2
07.3.1 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.3.2 Пътнически автомобилен транспорт 1.1
07.3.3 Пътнически въздушен транспорт -5.3
07.3.4 Пътнически морски и речен транспорт .
07.3.5 Комбиниран пътнически транспорт .
07.3.6 Други транспортни услуги .
08 Съобщения -4.4
08.1 Пощенски услуги 5.7
08.2.0 Телефонни и телефакс апарати -5.6
08.3.0 Телефонни и телефаксни услуги -6.1
08.x Телефонни и телефакс апарати и телефонни и телефаксни услуги -6.0
09 Развлечения и култура -0.9
09.1 Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията -2.1
09.1.1 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -0.1
09.1.2 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 2.2
09.1.3 Машини за обработка на информация -3.2
09.1.4 Носители на записи -2.9
09.1.5 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 6.3
09.2 Други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура 1.1
09.2.1/2 Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито и закрито включително музикални инструменти 1.1
09.2.3 Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура .
09.3 Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци 2.9
09.3.1 Игри, играчки и предмети за колекции 2.5
09.3.2 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 0.0
09.3.3 Градинарство и цветарство 3.9
09.3.4/5 Домашни любимци и стоки за тях включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци 3.1
09.4 Услуги в областта на развлеченията и културата 0.4
09.4.1 Услуги в областта на развлеченията и спорта 4.6
09.4.2 Услуги в областта на културата -1.0
09.5 Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности 3.3
09.5.1 Книги 2.9
09.5.2 Вестници и периодични издания 3.5
09.5.3/4 Разнообразни печатни материали и канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 3.8
09.6 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания -15.4
10 Образование 4.8
11 Ресторанти и хотели 3.7
11.1 Услуги по обществено хранене 3.7
11.1.1 Ресторанти, барове и подобни заведения 3.6
11.1.2 Столове за хранене 4.9
11.2 Услуги по краткосрочно настаняване 3.6
12 Разнообразни стоки и услуги 3.1
12.1 Стоки и услуги за лична хигиена и разкрасяване 1.3
12.1.1 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 5.4
12.1.2/3 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване, други уреди и хигиенни и козметични продукти 0.6
12.3 Лични вещи, некласифицирани другаде 1.5
12.3.1 Бижута и часовници 1.5
12.3.2 Други лични вещи 1.5
12.4 Социални услуги -5.7
12.5 Застраховки 14.2
12.5.2 Застраховки, свързани с жилището -0.8
12.5.3 Застраховки, свързани със здравето .
12.5.4 Застраховки, свързани с транспорта 18.5
12.5.5 Други застраховки .
12.6 Финансови услуги, некласифицирани другаде 4.2
12.7 Други услуги, некласифицирани другаде 1.5
18.10.2021