Премини към основното съдържание

ХИПЦ, предходният месец = 100

Динамичен ред: HICP_2.2.xls

ХИПЦ, предходният месец = 100
(месечна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Април
2024
  Общ ХИПЦ -0.1
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки -0.1
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 0.8
03 Облекло и обувки 6.7
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива -0.1
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома -0.5
06 Здравеопазване -1.2
07 Транспорт 1.0
08 Съобщения -2.1
09 Развлечения и култура -2.2
10 Образование 0.0
11 Ресторанти и хотели -1.5
12 Разнообразни стоки и услуги 0.1
 
  Общ ХИПЦ -0.1
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки -0.1
01.1 Хранителни продукти -0.1
01.1.1 Хляб и зърнени храни -0.5
01.1.2 Месо и месни продукти -0.6
01.1.3 Риба и други морски храни 0.7
01.1.4 Мляко, млечни продукти и яйца -0.3
01.1.5 Животински и растителни масла и мазнини 0.0
01.1.6 Плодове 7.0
01.1.7 Зеленчуци -1.8
01.1.8 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия -1.0
01.1.9 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 0.5
01.2 Безалкохолни напитки -0.3
01.2.1 Кафе, чай и какао 0.2
01.2.2 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове -0.6
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 0.8
02.1 Алкохолни напитки 0.6
02.1.1 Спиртни напитки 0.2
02.1.2 Вина 0.9
02.1.3 Бира 0.7
02.2 Тютюневи изделия 0.9
03 Облекло и обувки 6.7
03.1 Облекло и услуги, свързани с облеклото 6.7
03.1.1 Материали за изработване на облекло 0.1
03.1.2 Облекло 7.2
03.1.3 Други артикули и допълнения за облекло 0.1
03.1.4 Почистване, поправка и облекло под наем 0.9
03.2 Обувки 6.7
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива -0.1
04.1 Действителни наеми за жилища 0.1
04.3 Текущ ремонт и поддържане на жилище 0.0
04.3.1 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище -0.3
04.3.2 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 0.6
04.4 Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището 0.7
04.4.1 Водоснабдяване 0.0
04.4.2 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 2.5
04.4.3 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 0.0
04.4.4 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 0.4
04.5 Електроенергия, газообразни и други горива -0.3
04.5.1 Електроенергия 0.0
04.5.2 Газообразни горива 1.0
04.5.3 Течни горива за битови нужди .
04.5.4 Твърди горива -1.4
04.5.5 Топлоенергия 0.0
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома -0.5
05.1 Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки -0.2
05.1.1 Мебели и предмети за обзавеждане -0.6
05.1.2 Килими и други подови настилки 2.9
05.1.3 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.2 Домакински текстил 0.8
05.3 Домакински уреди -2.0
05.3.1/2 Големи и малки домакински уреди - електрически и неелектрически -2.2
05.3.3 Ремонт на домакински уреди 0.4
05.4 Стъклария, домакински съдове и принадлежности -0.2
05.5 Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината 0.3
05.6 Стоки и услуги за поддържане на домакинството -0.4
05.6.1 Домакински стоки за краткотрайна употреба -0.5
05.6.2 Услуги за домакинството и битови услуги 0.4
06 Здравеопазване -1.2
06.1 Лекарствени продукти и медицински изделия -1.9
06.1.1 Лекарствени продукти -2.0
06.1.2/3 Други медицински продукти, терапевтични апарати и оборудване 0.4
06.2 Извънболнични медицински услуги 1.8
06.2.1/3 Лекарски услуги и други извънболнични медицински услуги 2.4
06.2.2 Стоматологични услуги 0.2
06.3 Болнични услуги 0.0
07 Транспорт 1.0
07.1 Покупка на лични транспортни средства (ЛТС) 0.8
07.1.1 Автомобили 0.8
07.1.2/3/4 Mотоциклети, велосипеди и превозни средства, теглени от животни -0.6
07.2 Поддържане и експлоатация на ЛТС 0.8
07.2.1 Резервни части и принадлежности за ЛТС 0.2
07.2.2 Горива и смазочни материали за ЛТС 0.8
07.2.3 Поддръжане и ремонт на ЛТС 2.4
07.2.4 Други услуги, свързани с ЛТС 0.6
07.3 Транспортни услуги 1.4
07.3.1 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.3.2 Пътнически автомобилен транспорт 0.2
07.3.3 Пътнически въздушен транспорт 6.8
07.3.4 Пътнически морски и речен транспорт .
07.3.5 Комбиниран пътнически транспорт .
07.3.6 Други транспортни услуги .
08 Съобщения -2.1
08.1 Пощенски услуги 0.0
08.2.0 Телефонни и телефакс апарати -2.8
08.3.0 Телефонни и телефаксни услуги -2.4
08.x Телефонни и телефакс апарати и телефонни и телефаксни услуги -2.4
09 Развлечения и култура -2.2
09.1 Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията -2.3
09.1.1 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -2.5
09.1.2 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -1.8
09.1.3 Машини за обработка на информация -2.3
09.1.4 Носители на записи 0.4
09.1.5 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 0.0
09.2 Други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура -0.3
09.2.1/2 Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито и закрито включително музикални инструменти -0.3
09.2.3 Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура .
09.3 Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци -0.5
09.3.1 Игри, играчки и предмети за колекции -0.1
09.3.2 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 0.3
09.3.3 Градинарство и цветарство -2.1
09.3.4/5 Домашни любимци и стоки за тях включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци -0.2
09.4 Услуги в областта на развлеченията и културата 0.3
09.4.1 Услуги в областта на развлеченията и спорта 0.6
09.4.2 Услуги в областта на културата 0.1
09.5 Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности 0.1
09.5.1 Книги 0.2
09.5.2 Вестници и периодични издания 0.2
09.5.3/4 Разнообразни печатни материали и канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 0.0
09.6 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания -9.8
10 Образование 0.0
11 Ресторанти и хотели -1.5
11.1 Услуги по обществено хранене 0.3
11.1.1 Ресторанти, барове и подобни заведения 0.3
11.1.2 Столове за хранене 0.0
11.2 Услуги по краткосрочно настаняване -4.3
12 Разнообразни стоки и услуги 0.1
12.1 Стоки и услуги за лична хигиена и разкрасяване -0.3
12.1.1 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 0.8
12.1.2/3 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване, други уреди и хигиенни и козметични продукти -0.5
12.3 Лични вещи, некласифицирани другаде 1.1
12.3.1 Бижута и часовници 3.1
12.3.2 Други лични вещи 0.3
12.4 Социални услуги 1.9
12.5 Застраховки 0.2
12.5.2 Застраховки, свързани с жилището 1.7
12.5.3 Застраховки, свързани със здравето .
12.5.4 Застраховки, свързани с транспорта 0.0
12.5.5 Други застраховки .
12.6 Финансови услуги, некласифицирани другаде 0.0
12.7 Други услуги, некласифицирани другаде 0.1
15.05.2024