Премини към основното съдържание

ХИПЦ, 2015 = 100

Динамичен ред: HICP_2.1.xls

ХИПЦ, 2015 = 100
(индекс)
(%)
Код Потребителски групи Април
2022
  Общ ХИПЦ 121.12
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 142.20
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 113.67
03 Облекло и обувки 101.91
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 129.77
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 112.01
06 Здравеопазване 106.77
07 Транспорт 119.80
08 Съобщения 88.28
09 Развлечения и култура 112.05
10 Образование 128.02
11 Ресторанти и хотели 135.38
12 Разнообразни стоки и услуги 118.81
 
  Общ ХИПЦ 121.12
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 142.20
01.1 Хранителни продукти 144.47
01.1.1 Хляб и зърнени храни 155.29
01.1.2 Месо и месни продукти 139.99
01.1.3 Риба и други морски храни 115.85
01.1.4 Мляко, млечни продукти и яйца 140.60
01.1.5 Животински и растителни масла и мазнини 186.98
01.1.6 Плодове 125.45
01.1.7 Зеленчуци 168.45
01.1.8 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 124.37
01.1.9 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 141.09
01.2 Безалкохолни напитки 122.59
01.2.1 Кафе, чай и какао 124.66
01.2.2 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 121.57
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 113.67
02.1 Алкохолни напитки 114.68
02.1.1 Спиртни напитки 119.09
02.1.2 Вина 125.63
02.1.3 Бира 103.90
02.2 Тютюневи изделия 113.82
03 Облекло и обувки 101.91
03.1 Облекло и услуги, свързани с облеклото 104.45
03.1.1 Материали за изработване на облекло 111.41
03.1.2 Облекло 102.67
03.1.3 Други артикули и допълнения за облекло 113.10
03.1.4 Почистване, поправка и облекло под наем 132.97
03.2 Обувки 93.94
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 129.77
04.1 Действителни наеми за жилища 117.55
04.3 Текущ ремонт и поддържане на жилище 133.02
04.3.1 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 132.13
04.3.2 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 133.69
04.4 Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището 125.07
04.4.1 Водоснабдяване 120.61
04.4.2 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 113.76
04.4.3 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 152.67
04.4.4 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 141.16
04.5 Електроенергия, газообразни и други горива 132.34
04.5.1 Електроенергия 115.34
04.5.2 Газообразни горива 222.23
04.5.3 Течни горива за битови нужди .
04.5.4 Твърди горива 168.27
04.5.5 Топлоенергия 128.22
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 112.01
05.1 Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки 112.00
05.1.1 Мебели и предмети за обзавеждане 112.23
05.1.2 Килими и други подови настилки 108.08
05.1.3 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.2 Домакински текстил 109.60
05.3 Домакински уреди 110.80
05.3.1/2 Големи и малки домакински уреди - електрически и неелектрически 109.52
05.3.3 Ремонт на домакински уреди 127.53
05.4 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 115.92
05.5 Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината 104.24
05.6 Стоки и услуги за поддържане на домакинството 117.57
05.6.1 Домакински стоки за краткотрайна употреба 115.05
05.6.2 Услуги за домакинството и битови услуги 138.17
06 Здравеопазване 106.77
06.1 Лекарствени продукти и медицински изделия 106.50
06.1.1 Лекарствени продукти 106.31
06.1.2/3 Други медицински продукти, терапевтични апарати и оборудване 110.07
06.2 Извънболнични медицински услуги 117.13
06.2.1/3 Лекарски услуги и други извънболнични медицински услуги 118.27
06.2.2 Стоматологични услуги 113.24
06.3 Болнични услуги 100.00
07 Транспорт 119.80
07.1 Покупка на лични транспортни средства (ЛТС) 73.25
07.1.1 Автомобили 72.13
07.1.2/3/4 Mотоциклети, велосипеди и превозни средства, теглени от животни 134.10
07.2 Поддържане и експлоатация на ЛТС 134.63
07.2.1 Резервни части и принадлежности за ЛТС 105.35
07.2.2 Горива и смазочни материали за ЛТС 145.66
07.2.3 Поддръжане и ремонт на ЛТС 132.40
07.2.4 Други услуги, свързани с ЛТС 142.18
07.3 Транспортни услуги 111.99
07.3.1 Пътнически релсов транспорт 105.40
07.3.2 Пътнически автомобилен транспорт 119.64
07.3.3 Пътнически въздушен транспорт 91.57
07.3.4 Пътнически морски и речен транспорт .
07.3.5 Комбиниран пътнически транспорт .
07.3.6 Други транспортни услуги .
08 Съобщения 88.28
08.1 Пощенски услуги 111.42
08.2.0 Телефонни и телефакс апарати 45.30
08.3.0 Телефонни и телефаксни услуги 92.46
08.x Телефонни и телефакс апарати и телефонни и телефаксни услуги 85.46
09 Развлечения и култура 112.05
09.1 Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията 75.56
09.1.1 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ 54.47
09.1.2 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 90.47
09.1.3 Машини за обработка на информация 86.31
09.1.4 Носители на записи 88.71
09.1.5 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 119.23
09.2 Други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура 120.17
09.2.1/2 Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито и закрито включително музикални инструменти 120.17
09.2.3 Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура .
09.3 Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци 119.48
09.3.1 Игри, играчки и предмети за колекции 105.46
09.3.2 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 102.78
09.3.3 Градинарство и цветарство 131.58
09.3.4/5 Домашни любимци и стоки за тях включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци 127.12
09.4 Услуги в областта на развлеченията и културата 114.30
09.4.1 Услуги в областта на развлеченията и спорта 130.93
09.4.2 Услуги в областта на културата 108.90
09.5 Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности 145.00
09.5.1 Книги 137.34
09.5.2 Вестници и периодични издания 169.51
09.5.3/4 Разнообразни печатни материали и канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 134.08
09.6 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 142.09
10 Образование 128.02
11 Ресторанти и хотели 135.38
11.1 Услуги по обществено хранене 142.07
11.1.1 Ресторанти, барове и подобни заведения 141.89
11.1.2 Столове за хранене 148.33
11.2 Услуги по краткосрочно настаняване 122.24
12 Разнообразни стоки и услуги 118.81
12.1 Стоки и услуги за лична хигиена и разкрасяване 109.16
12.1.1 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 142.22
12.1.2/3 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване, други уреди и хигиенни и козметични продукти 104.97
12.3 Лични вещи, некласифицирани другаде 125.51
12.3.1 Бижута и часовници 145.91
12.3.2 Други лични вещи 115.88
12.4 Социални услуги .
12.5 Застраховки 112.71
12.5.2 Застраховки, свързани с жилището 97.30
12.5.3 Застраховки, свързани със здравето .
12.5.4 Застраховки, свързани с транспорта 117.39
12.5.5 Други застраховки .
12.6 Финансови услуги, некласифицирани другаде 168.61
12.7 Други услуги, некласифицирани другаде 119.11
17.05.2022