Премини към основното съдържание

Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.6.xls

Средногодишен ИПЦ, предходната година = 100
(средногодишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи 2020
  Общ ИПЦ 1.7
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 5.4
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.6
  Облекло и обувки -1.7
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 1.0
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 0.9
  Здравеопазване 2.8
  Транспорт -7.3
  Съобщения -1.4
  Развлечения и култура 0.6
  Образование 3.8
  Ресторанти и хотели 4.7
  Разнообразни стоки и услуги 1.7
 
  Хранителни стоки 5.2
  Нехранителни стоки -1.8
  Обществено хранене 5.5
  Услуги 1.2
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 3.5
01.01.02 Месо и месни продукти 10.1
01.01.03 Риба и други морски храни 2.5
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 4.7
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 3.5
01.01.06 Плодове 12.1
01.01.07 Зеленчуци 0.5
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 3.7
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 6.1
01.02.01 Кафе, чай и какао 1.5
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 1.9
02.01.01 Спиртни напитки 3.7
02.01.02 Вина 4.0
02.01.03 Бира 0.5
02.02.00 Тютюневи изделия 1.4
03.01.01 Материали за изработване на облекло 1.7
03.01.02 Облекло -1.1
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 1.8
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 4.4
03.02.01 Обувки -3.0
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 4.3
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 2.6
04.01.02 Други действителни наеми 1.6
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 0.5
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 3.4
04.04.01 Водоснабдяване 4.9
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 2.4
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 8.8
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 5.9
04.05.01 Електроенергия 2.9
04.05.02 Газообразни горива -15.9
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива -0.1
04.05.05 Топлоенергия -11.6
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане -0.2
05.01.02 Килими и други подови настилки 0.9
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 0.6
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически -0.2
05.03.02 Малки електрически домакински уреди -0.5
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 1.3
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 1.2
05.05.01 Големи инструменти и машини -1.6
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности -0.4
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 2.4
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 6.2
06.01.01 Лекарствени продукти 3.2
06.01.02 Други медицински продукти 1.7
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 1.5
06.02.01 Лекарски услуги 2.6
06.02.02 Стоматологични услуги 5.0
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 1.7
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили -8.2
07.01.03 Велосипеди 3.3
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС -0.1
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС -12.9
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 2.6
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 3.5
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.5
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 1.3
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 6.0
08.01.00 Пощенски услуги 1.8
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -12.4
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -0.3
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -8.8
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 0.9
09.01.03 Машини за обработка на информация -1.9
09.01.04 Носители на записи -2.1
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 0.5
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 2.1
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 0.6
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито -1.6
09.03.03 Градинарство и цветарство 3.1
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 1.1
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 3.3
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 4.1
09.04.02 Услуги в областта на културата -3.8
09.05.01 Книги 1.0
09.05.02 Вестници и периодични издания 2.1
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 3.1
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 3.7
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 6.4
10.04.00 Висше образование 3.0
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 4.2
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 5.4
11.01.02 Столове за хранене 7.1
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване -1.9
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 5.8
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 1.7
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 0.9
12.03.01 Бижута и часовници 15.6
12.03.02 Други лични вещи 0.4
12.04.00 Социални услуги -1.2
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -0.7
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -7.6
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 21.1
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 2.6
18.10.2021