Премини към основното съдържание

Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.6.xls

Средногодишен ИПЦ, предходната година = 100
(средногодишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи 2022
  Общ ИПЦ 15.3
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 22.0
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 2.6
  Облекло и обувки 6.6
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 19.7
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 11.6
  Здравеопазване 3.2
  Транспорт 22.7
  Съобщения 0.7
  Развлечения и култура 10.9
  Образование 7.0
  Ресторанти и хотели 17.6
  Разнообразни стоки и услуги 6.5
 
  Хранителни стоки 21.5
  Нехранителни стоки 14.4
  Обществено хранене 18.7
  Услуги 8.9
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 25.0
01.01.02 Месо и месни продукти 18.2
01.01.03 Риба и други морски храни 13.5
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 27.7
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 38.0
01.01.06 Плодове 10.8
01.01.07 Зеленчуци 21.7
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 20.6
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 23.4
01.02.01 Кафе, чай и какао 16.1
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 12.4
02.01.01 Спиртни напитки 9.7
02.01.02 Вина 12.4
02.01.03 Бира 8.2
02.02.00 Тютюневи изделия -0.1
03.01.01 Материали за изработване на облекло 6.0
03.01.02 Облекло 7.3
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 4.3
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 16.6
03.02.01 Обувки 5.2
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 16.5
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 6.2
04.01.02 Други действителни наеми 9.0
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 21.4
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 18.1
04.04.01 Водоснабдяване 9.2
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 6.8
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 7.9
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 11.2
04.05.01 Електроенергия 3.9
04.05.02 Газообразни горива 109.7
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 50.2
04.05.05 Топлоенергия 20.7
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 15.3
05.01.02 Килими и други подови настилки 8.7
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 7.1
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 9.0
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 6.5
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 14.0
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 10.3
05.05.01 Големи инструменти и машини 3.7
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 8.6
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 14.0
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 12.5
06.01.01 Лекарствени продукти 3.2
06.01.02 Други медицински продукти -6.3
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 7.9
06.02.01 Лекарски услуги 7.0
06.02.02 Стоматологични услуги 4.4
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 5.5
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 2.1
07.01.03 Велосипеди 12.2
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 8.6
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 32.3
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 19.2
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 3.0
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.3
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 17.2
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 14.0
08.01.00 Пощенски услуги 10.8
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -5.5
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -0.5
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -7.6
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -1.8
09.01.03 Машини за обработка на информация -1.6
09.01.04 Носители на записи 2.1
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 13.4
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 5.9
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 8.1
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 5.2
09.03.03 Градинарство и цветарство 12.7
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 14.3
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 15.8
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 15.8
09.04.02 Услуги в областта на културата 5.4
09.05.01 Книги 4.4
09.05.02 Вестници и периодични издания 24.6
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 17.3
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 17.6
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 12.4
10.04.00 Висше образование 3.0
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 16.4
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 18.6
11.01.02 Столове за хранене 22.8
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 8.4
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 18.8
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 2.2
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 10.1
12.03.01 Бижута и часовници 12.2
12.03.02 Други лични вещи 9.9
12.04.00 Социални услуги .
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -2.4
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -5.5
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 7.3
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 10.4
15.11.2023