Премини към основното съдържание

Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.6.xls

Средногодишен ИПЦ, предходната година = 100
(средногодишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи 2021
  Общ ИПЦ 3.3
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 2.8
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 0.8
  Облекло и обувки -1.1
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 4.8
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 1.9
  Здравеопазване 0.8
  Транспорт 10.4
  Съобщения -2.6
  Развлечения и култура 5.8
  Образование 4.8
  Ресторанти и хотели 3.2
  Разнообразни стоки и услуги 1.6
 
  Хранителни стоки 2.8
  Нехранителни стоки 3.4
  Обществено хранене 4.0
  Услуги 3.5
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 7.6
01.01.02 Месо и месни продукти -1.6
01.01.03 Риба и други морски храни 1.2
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 3.5
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 21.3
01.01.06 Плодове -0.7
01.01.07 Зеленчуци 1.7
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 2.2
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 2.7
01.02.01 Кафе, чай и какао 1.2
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 0.9
02.01.01 Спиртни напитки 4.4
02.01.02 Вина 3.4
02.01.03 Бира 1.5
02.02.00 Тютюневи изделия 0.0
03.01.01 Материали за изработване на облекло 1.5
03.01.02 Облекло -0.8
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 1.2
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 3.3
03.02.01 Обувки -2.0
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 4.0
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 1.7
04.01.02 Други действителни наеми -0.2
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 3.9
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 7.0
04.04.01 Водоснабдяване -0.7
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 1.3
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 1.8
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 3.5
04.05.01 Електроенергия 3.6
04.05.02 Газообразни горива 38.3
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 6.7
04.05.05 Топлоенергия 6.6
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 4.4
05.01.02 Килими и други подови настилки -0.6
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 1.3
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 2.2
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 0.8
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 2.9
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 3.1
05.05.01 Големи инструменти и машини -0.3
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 1.3
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 1.0
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 4.3
06.01.01 Лекарствени продукти 0.7
06.01.02 Други медицински продукти -8.7
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 2.2
06.02.01 Лекарски услуги 2.2
06.02.02 Стоматологични услуги 1.7
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 4.9
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили -2.4
07.01.03 Велосипеди 7.8
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 2.0
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 17.2
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 5.0
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 2.6
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.1
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 1.9
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт -2.4
08.01.00 Пощенски услуги 4.9
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -7.5
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -3.2
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -3.8
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -2.3
09.01.03 Машини за обработка на информация -2.0
09.01.04 Носители на записи -2.7
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 4.4
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 2.9
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 1.6
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 0.4
09.03.03 Градинарство и цветарство 6.0
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 2.1
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 5.0
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 4.7
09.04.02 Услуги в областта на културата -2.8
09.05.01 Книги 8.1
09.05.02 Вестници и периодични издания 6.0
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 4.0
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 8.2
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 7.9
10.04.00 Висше образование 4.0
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 6.2
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 3.9
11.01.02 Столове за хранене 5.5
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване -4.7
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 5.3
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 1.4
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти -0.6
12.03.01 Бижута и часовници 6.9
12.03.02 Други лични вещи 0.5
12.04.00 Социални услуги -5.4
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -3.0
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 7.7
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 13.2
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 3.9
14.09.2022