Премини към основното съдържание

Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.6.xls

Средногодишен ИПЦ, предходната година = 100
(средногодишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи 2023
  Общ ИПЦ 9.5
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 13.7
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 6.1
  Облекло и обувки 5.7
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 7.1
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 9.0
  Здравеопазване 11.6
  Транспорт -1.8
  Съобщения 5.5
  Развлечения и култура 12.4
  Образование 10.1
  Ресторанти и хотели 13.5
  Разнообразни стоки и услуги 12.2
 
  Хранителни стоки 13.7
  Нехранителни стоки 6.5
  Обществено хранене 14.3
  Услуги 7.5
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 10.4
01.01.02 Месо и месни продукти 17.1
01.01.03 Риба и други морски храни 9.8
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 17.5
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини -11.9
01.01.06 Плодове 9.9
01.01.07 Зеленчуци 16.0
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 18.0
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 17.0
01.02.01 Кафе, чай и какао 12.8
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 13.0
02.01.01 Спиртни напитки 9.3
02.01.02 Вина 9.6
02.01.03 Бира 16.8
02.02.00 Тютюневи изделия 3.4
03.01.01 Материали за изработване на облекло 6.2
03.01.02 Облекло 6.6
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 7.5
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 13.4
03.02.01 Обувки 3.9
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 17.3
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 8.2
04.01.02 Други действителни наеми 13.6
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 7.9
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 12.0
04.04.01 Водоснабдяване 18.7
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 6.2
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 17.6
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 12.7
04.05.01 Електроенергия 3.9
04.05.02 Газообразни горива -36.4
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 13.1
04.05.05 Топлоенергия 19.7
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 6.5
05.01.02 Килими и други подови настилки 9.2
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 7.2
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 2.7
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 1.7
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 7.1
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 7.8
05.05.01 Големи инструменти и машини 1.6
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 8.5
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 16.1
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 6.1
06.01.01 Лекарствени продукти 14.4
06.01.02 Други медицински продукти 0.5
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 8.8
06.02.01 Лекарски услуги 6.2
06.02.02 Стоматологични услуги 6.0
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 3.9
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 0.0
07.01.03 Велосипеди 11.3
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 8.3
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС -8.2
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 15.6
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС -5.3
07.03.01 Пътнически релсов транспорт -0.7
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 6.7
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 26.5
08.01.00 Пощенски услуги 10.1
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -4.9
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 5.5
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -12.3
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 4.1
09.01.03 Машини за обработка на информация -3.8
09.01.04 Носители на записи -2.5
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 9.6
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 2.8
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 5.9
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 6.5
09.03.03 Градинарство и цветарство 11.6
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 23.0
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 12.8
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 15.8
09.04.02 Услуги в областта на културата 8.4
09.05.01 Книги 3.8
09.05.02 Вестници и периодични издания 12.5
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 13.0
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 17.3
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 14.2
10.04.00 Висше образование 5.9
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 16.2
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 14.2
11.01.02 Столове за хранене 17.5
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 7.8
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 13.2
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 4.0
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 14.3
12.03.01 Бижута и часовници 10.4
12.03.02 Други лични вещи 9.6
12.04.00 Социални услуги 8.7
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището 1.0
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 14.6
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 13.6
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 12.7
15.07.2024