Премини към основното съдържание

Средногодишни ИПЦ, предходните 12 месеца = 100

Динамичен ред: CPI_1.5.xls

Средногодишен ИПЦ, предходните 12 месеца = 100
(средногодишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Юли
2022
  Общ ИПЦ 10.5
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 13.8
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.5
  Облекло и обувки 3.7
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 13.0
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 6.9
  Здравеопазване 1.2
  Транспорт 24.8
  Съобщения -2.7
  Развлечения и култура 9.0
  Образование 5.3
  Ресторанти и хотели 10.9
  Разнообразни стоки и услуги 3.7
 
  Хранителни стоки 13.4
  Нехранителни стоки 11.0
  Обществено хранене 11.4
  Услуги 6.3
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 19.1
01.01.02 Месо и месни продукти 7.7
01.01.03 Риба и други морски храни 7.0
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 14.7
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 33.5
01.01.06 Плодове 8.3
01.01.07 Зеленчуци 18.3
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 10.3
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 13.0
01.02.01 Кафе, чай и какао 8.5
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 6.9
02.01.01 Спиртни напитки 7.2
02.01.02 Вина 6.9
02.01.03 Бира 3.9
02.02.00 Тютюневи изделия 0.0
03.01.01 Материали за изработване на облекло 3.4
03.01.02 Облекло 3.9
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 1.4
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 10.2
03.02.01 Обувки 3.1
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 11.4
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 3.9
04.01.02 Други действителни наеми 4.3
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 14.5
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 13.8
04.04.01 Водоснабдяване 0.8
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 4.0
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 1.8
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 6.4
04.05.01 Електроенергия 4.3
04.05.02 Газообразни горива 110.7
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 28.6
04.05.05 Топлоенергия 17.9
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 10.8
05.01.02 Килими и други подови настилки 4.9
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 3.6
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 6.6
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 4.5
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 9.5
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 6.9
05.05.01 Големи инструменти и машини 2.7
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 5.4
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 6.6
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 7.6
06.01.01 Лекарствени продукти 1.0
06.01.02 Други медицински продукти -10.8
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 4.8
06.02.01 Лекарски услуги 4.6
06.02.02 Стоматологични услуги 2.6
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 5.7
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 1.7
07.01.03 Велосипеди 10.6
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 5.3
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 40.7
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 12.9
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 1.8
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 8.5
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 1.2
08.01.00 Пощенски услуги 9.2
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -6.2
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -4.6
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -3.9
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -0.6
09.01.03 Машини за обработка на информация -2.0
09.01.04 Носители на записи -0.2
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 10.1
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 4.9
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 5.2
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 1.8
09.03.03 Градинарство и цветарство 10.2
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 6.7
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 10.9
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 9.8
09.04.02 Услуги в областта на културата -0.3
09.05.01 Книги 6.4
09.05.02 Вестници и периодични издания 17.9
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 9.6
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 16.1
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 9.5
10.04.00 Висше образование 2.1
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 12.5
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 11.3
11.01.02 Столове за хранене 13.4
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 5.1
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 13.4
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 1.4
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 3.9
12.03.01 Бижута и часовници 6.8
12.03.02 Други лични вещи 5.3
12.04.00 Социални услуги .
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -2.6
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 3.0
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 4.0
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 6.4
16.08.2022