Премини към основното съдържание

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.4.xls

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Март
2022
  Общ ИПЦ 12.4
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 17.4
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.7
  Облекло и обувки 5.9
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 14.0
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 8.2
  Здравеопазване 1.7
  Транспорт 26.7
  Съобщения -2.9
  Развлечения и култура 11.6
  Образование 5.3
  Ресторанти и хотели 13.6
  Разнообразни стоки и услуги 5.3
 
  Хранителни стоки 16.9
  Нехранителни стоки 12.4
  Обществено хранене 14.0
  Услуги 6.9
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 20.9
01.01.02 Месо и месни продукти 9.6
01.01.03 Риба и други морски храни 8.9
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 17.2
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 43.0
01.01.06 Плодове 14.5
01.01.07 Зеленчуци 26.1
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 12.7
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 13.5
01.02.01 Кафе, чай и какао 14.1
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 10.5
02.01.01 Спиртни напитки 8.4
02.01.02 Вина 7.7
02.01.03 Бира 3.7
02.02.00 Тютюневи изделия -0.1
03.01.01 Материали за изработване на облекло 4.6
03.01.02 Облекло 6.8
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 0.9
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 13.4
03.02.01 Обувки 4.2
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 15.7
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 5.7
04.01.02 Други действителни наеми 7.8
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 18.8
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 16.2
04.04.01 Водоснабдяване 0.0
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 6.8
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 0.0
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 8.1
04.05.01 Електроенергия 4.4
04.05.02 Газообразни горива 117.5
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 30.2
04.05.05 Топлоенергия 19.0
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 12.4
05.01.02 Килими и други подови настилки 9.8
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 4.3
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 8.3
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 6.5
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 12.7
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 8.2
05.05.01 Големи инструменти и машини 2.3
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 6.2
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 7.2
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 8.9
06.01.01 Лекарствени продукти 1.6
06.01.02 Други медицински продукти -8.7
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 5.5
06.02.01 Лекарски услуги 5.6
06.02.02 Стоматологични услуги 3.1
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 6.1
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 1.8
07.01.03 Велосипеди 11.7
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 5.6
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 43.2
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 14.8
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 2.0
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 11.3
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт -3.5
08.01.00 Пощенски услуги 8.5
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -5.0
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -4.8
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -4.0
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 4.9
09.01.03 Машини за обработка на информация -2.2
09.01.04 Носители на записи 1.1
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 12.2
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 6.5
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 6.2
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 2.3
09.03.03 Градинарство и цветарство 14.3
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 7.8
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 13.4
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 11.8
09.04.02 Услуги в областта на културата 3.7
09.05.01 Книги 2.7
09.05.02 Вестници и периодични издания 18.2
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 11.1
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 23.3
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 9.7
10.04.00 Висше образование 1.7
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 13.7
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 13.9
11.01.02 Столове за хранене 16.0
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 10.3
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 16.9
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 1.2
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 5.1
12.03.01 Бижута и часовници 8.4
12.03.02 Други лични вещи 7.3
12.04.00 Социални услуги 3.0
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -2.1
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -8.6
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 2.1
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 7.4
19.04.2022