Премини към основното съдържание

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.4.xls

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Април
2024
  Общ ИПЦ 2.4
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 2.0
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 6.1
  Облекло и обувки 1.2
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 3.2
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 1.1
  Здравеопазване 4.0
  Транспорт 3.6
  Съобщения -0.5
  Развлечения и култура -4.5
  Образование 7.3
  Ресторанти и хотели 6.5
  Разнообразни стоки и услуги 4.0
 
  Хранителни стоки 2.0
  Нехранителни стоки 1.5
  Обществено хранене 7.1
  Услуги 3.2
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 1.4
01.01.02 Месо и месни продукти 5.1
01.01.03 Риба и други морски храни 3.4
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца -2.7
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини -9.5
01.01.06 Плодове 15.4
01.01.07 Зеленчуци 0.7
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 0.8
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 2.6
01.02.01 Кафе, чай и какао 5.8
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 5.1
02.01.01 Спиртни напитки 2.0
02.01.02 Вина 9.7
02.01.03 Бира 1.8
02.02.00 Тютюневи изделия 7.1
03.01.01 Материали за изработване на облекло 2.9
03.01.02 Облекло 1.2
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 2.9
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 12.9
03.02.01 Обувки 1.0
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 9.1
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 4.7
04.01.02 Други действителни наеми 6.9
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 1.4
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 8.4
04.04.01 Водоснабдяване 22.2
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 5.2
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 22.3
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 9.0
04.05.01 Електроенергия 4.4
04.05.02 Газообразни горива -20.2
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива -8.2
04.05.05 Топлоенергия 10.1
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 0.8
05.01.02 Килими и други подови настилки 4.9
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 4.0
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически -3.8
05.03.02 Малки електрически домакински уреди -1.9
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 6.3
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 2.6
05.05.01 Големи инструменти и машини -3.6
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 2.0
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 3.3
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 18.7
06.01.01 Лекарствени продукти 4.1
06.01.02 Други медицински продукти -0.9
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 6.3
06.02.01 Лекарски услуги 7.1
06.02.02 Стоматологични услуги 3.3
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 6.6
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили -0.7
07.01.03 Велосипеди 1.0
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 0.8
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 4.7
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 9.9
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 2.9
07.03.01 Пътнически релсов транспорт -0.4
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 2.5
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт -15.9
08.01.00 Пощенски услуги 4.6
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -14.4
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -0.1
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -10.3
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 3.0
09.01.03 Машини за обработка на информация -7.5
09.01.04 Носители на записи -2.5
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 4.0
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 0.5
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 2.7
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 4.0
09.03.03 Градинарство и цветарство 7.6
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 3.5
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 5.8
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 7.2
09.04.02 Услуги в областта на културата -2.0
09.05.01 Книги 4.5
09.05.02 Вестници и периодични издания 2.0
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 3.8
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания -8.0
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 8.9
10.04.00 Висше образование 6.2
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 8.6
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 7.1
11.01.02 Столове за хранене 6.5
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 4.0
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 8.1
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване -2.3
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 2.5
12.03.01 Бижута и часовници 10.3
12.03.02 Други лични вещи 6.1
12.04.00 Социални услуги 4.6
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -0.1
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 0.2
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 4.6
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 8.6
15.05.2024