Премини към основното съдържание

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.4.xls

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Април
2023
  Общ ИПЦ 11.6
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 15.8
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 6.0
  Облекло и обувки 6.4
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 14.0
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 12.1
  Здравеопазване 11.5
  Транспорт -4.2
  Съобщения 6.2
  Развлечения и култура 14.8
  Образование 11.2
  Ресторанти и хотели 14.9
  Разнообразни стоки и услуги 16.7
 
  Хранителни стоки 15.8
  Нехранителни стоки 8.5
  Обществено хранене 16.4
  Услуги 10.0
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 13.9
01.01.02 Месо и месни продукти 16.2
01.01.03 Риба и други морски храни 15.3
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 28.6
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини -9.9
01.01.06 Плодове 5.9
01.01.07 Зеленчуци 10.9
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 26.9
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 21.7
01.02.01 Кафе, чай и какао 13.6
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 13.7
02.01.01 Спиртни напитки 12.0
02.01.02 Вина 12.5
02.01.03 Бира 19.7
02.02.00 Тютюневи изделия 2.3
03.01.01 Материали за изработване на облекло 7.0
03.01.02 Облекло 7.3
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 8.6
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 14.8
03.02.01 Обувки 4.7
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 17.7
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 8.6
04.01.02 Други действителни наеми 13.3
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 10.7
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 12.2
04.04.01 Водоснабдяване 27.8
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 6.8
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 26.4
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 14.2
04.05.01 Електроенергия 3.4
04.05.02 Газообразни горива -25.3
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 36.9
04.05.05 Топлоенергия 24.2
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 8.6
05.01.02 Килими и други подови настилки 9.2
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 8.5
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 5.0
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 2.7
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 8.0
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 9.8
05.05.01 Големи инструменти и машини 3.0
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 10.3
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 21.7
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 3.5
06.01.01 Лекарствени продукти 14.2
06.01.02 Други медицински продукти -0.6
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 9.7
06.02.01 Лекарски услуги 7.0
06.02.02 Стоматологични услуги 6.8
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 3.6
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 1.2
07.01.03 Велосипеди 13.5
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 11.2
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС -14.3
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 19.0
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС -5.0
07.03.01 Пътнически релсов транспорт -0.6
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 9.2
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 74.2
08.01.00 Пощенски услуги 8.9
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -2.4
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 6.5
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -13.6
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 2.5
09.01.03 Машини за обработка на информация -3.3
09.01.04 Носители на записи -0.8
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 13.3
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 2.3
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 7.7
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 8.3
09.03.03 Градинарство и цветарство 11.8
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 26.8
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 15.8
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 17.9
09.04.02 Услуги в областта на културата 10.3
09.05.01 Книги 2.6
09.05.02 Вестници и периодични издания 13.1
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 17.9
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 20.4
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 17.4
10.04.00 Висше образование 5.9
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 19.9
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 16.3
11.01.02 Столове за хранене 22.2
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 3.5
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 14.5
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 2.6
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 18.9
12.03.01 Бижута и часовници 11.3
12.03.02 Други лични вещи 10.9
12.04.00 Социални услуги 10.4
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището 2.1
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 19.6
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 19.6
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 13.7
16.05.2023