Премини към основното съдържание

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.4.xls

ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
(годишна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Септември
2021
  Общ ИПЦ 4.8
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 4.4
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 0.8
  Облекло и обувки 0.3
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 5.9
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 2.4
  Здравеопазване 0.2
  Транспорт 16.1
  Съобщения -4.3
  Развлечения и култура 9.8
  Образование 5.4
  Ресторанти и хотели 3.8
  Разнообразни стоки и услуги 2.0
 
  Хранителни стоки 4.3
  Нехранителни стоки 5.0
  Обществено хранене 4.2
  Услуги 5.0
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 7.1
01.01.02 Месо и месни продукти -0.9
01.01.03 Риба и други морски храни 1.2
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 3.7
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 25.2
01.01.06 Плодове 0.3
01.01.07 Зеленчуци 11.6
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 1.7
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 3.1
01.02.01 Кафе, чай и какао -0.9
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 1.3
02.01.01 Спиртни напитки 5.1
02.01.02 Вина 2.8
02.01.03 Бира 1.7
02.02.00 Тютюневи изделия 0.0
03.01.01 Материали за изработване на облекло 0.6
03.01.02 Облекло -0.1
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 0.6
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 2.8
03.02.01 Обувки 1.0
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 4.4
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 1.7
04.01.02 Други действителни наеми -0.8
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 4.6
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 8.4
04.04.01 Водоснабдяване -1.2
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 0.9
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 1.8
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 2.8
04.05.01 Електроенергия 4.4
04.05.02 Газообразни горива 68.0
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 5.7
04.05.05 Топлоенергия 13.6
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 5.1
05.01.02 Килими и други подови настилки 0.5
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 0.9
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 2.2
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 1.5
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 3.4
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 3.4
05.05.01 Големи инструменти и машини 1.3
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 1.8
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 1.6
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 4.2
06.01.01 Лекарствени продукти 0.0
06.01.02 Други медицински продукти -13.1
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 2.4
06.02.01 Лекарски услуги 2.3
06.02.02 Стоматологични услуги 1.4
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 5.1
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили -0.1
07.01.03 Велосипеди 8.3
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 2.4
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 28.2
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 6.1
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 0.8
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 2.0
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт -2.0
08.01.00 Пощенски услуги 5.7
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -8.6
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -5.7
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -4.6
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -3.1
09.01.03 Машини за обработка на информация -2.7
09.01.04 Носители на записи -3.8
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 6.3
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 1.8
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 1.7
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито -0.8
09.03.03 Градинарство и цветарство 4.8
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 3.0
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 5.2
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 4.6
09.04.02 Услуги в областта на културата -3.1
09.05.01 Книги 10.6
09.05.02 Вестници и периодични издания 3.6
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 5.0
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 12.5
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 9.7
10.04.00 Висше образование 3.7
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 9.5
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 4.1
11.01.02 Столове за хранене 5.5
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване -0.4
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 5.9
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване -0.2
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 0.2
12.03.01 Бижута и часовници 3.3
12.03.02 Други лични вещи 1.2
12.04.00 Социални услуги -5.7
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -2.8
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 9.8
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 4.9
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 3.8
18.10.2021