Премини към основното съдържание

ИПЦ, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.3.xls

ИПЦ, декември от предходната година = 100
(инфлация от началото на годината)
(%)
Код Потребителски групи Октомври
2021
  Общ ИПЦ 5.4
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 5.9
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 1.1
  Облекло и обувки 3.2
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 8.6
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 3.4
  Здравеопазване 0.5
  Транспорт 18.1
  Съобщения -4.6
  Развлечения и култура -2.4
  Образование 4.6
  Ресторанти и хотели 4.5
  Разнообразни стоки и услуги 2.7
 
  Хранителни стоки 5.8
  Нехранителни стоки 7.5
  Обществено хранене 4.8
  Услуги 2.2
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 7.4
01.01.02 Месо и месни продукти 1.1
01.01.03 Риба и други морски храни 1.7
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 5.2
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 19.6
01.01.06 Плодове 18.0
01.01.07 Зеленчуци 7.6
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 3.0
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 4.3
01.02.01 Кафе, чай и какао 2.9
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 1.6
02.01.01 Спиртни напитки 5.5
02.01.02 Вина 3.2
02.01.03 Бира 3.3
02.02.00 Тютюневи изделия 0.0
03.01.01 Материали за изработване на облекло 1.7
03.01.02 Облекло 3.7
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 0.8
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 3.1
03.02.01 Обувки 2.4
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 6.0
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 1.5
04.01.02 Други действителни наеми 0.0
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 6.0
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 7.7
04.04.01 Водоснабдяване -1.2
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 0.9
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 1.8
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 2.6
04.05.01 Електроенергия 4.4
04.05.02 Газообразни горива 90.5
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 17.9
04.05.05 Топлоенергия 6.9
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 8.4
05.01.02 Килими и други подови настилки 4.4
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 1.0
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 3.5
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 2.5
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 3.8
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 4.3
05.05.01 Големи инструменти и машини 2.2
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 2.5
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 1.6
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 4.3
06.01.01 Лекарствени продукти 0.5
06.01.02 Други медицински продукти -13.6
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 2.0
06.02.01 Лекарски услуги 2.1
06.02.02 Стоматологични услуги 1.1
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 4.2
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 1.9
07.01.03 Велосипеди 9.3
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 1.8
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 33.0
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 7.3
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 0.7
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 1.4
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт -32.0
08.01.00 Пощенски услуги 6.0
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -5.5
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -6.4
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ 0.9
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 1.8
09.01.03 Машини за обработка на информация -2.6
09.01.04 Носители на записи -0.3
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 8.3
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 2.4
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 3.8
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 0.8
09.03.03 Градинарство и цветарство 6.1
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 1.4
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 5.2
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 5.3
09.04.02 Услуги в областта на културата -5.3
09.05.01 Книги 1.6
09.05.02 Вестници и периодични издания 7.7
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 4.6
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания -6.8
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 9.7
10.04.00 Висше образование 1.6
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 10.3
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 4.8
11.01.02 Столове за хранене 5.7
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 0.0
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 7.5
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 0.0
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 0.7
12.03.01 Бижута и часовници 1.8
12.03.02 Други лични вещи 2.1
12.04.00 Социални услуги -5.7
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -3.1
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 18.8
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 4.2
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 2.7
15.11.2021