ИПЦ, декември от предходната година = 100


Динамичен ред: CPI_1.3.xls

ИПЦ, декември от предходната година = 100
(инфлация от началото на годината)
(%)
Код Потребителски групи Януари*
2021
  Общ ИПЦ 0.2
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 0.4
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 0.4
  Облекло и обувки -3.7
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 0.0
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 0.2
  Здравеопазване 0.1
  Транспорт 1.2
  Съобщения 0.2
  Развлечения и култура 1.3
  Образование 0.5
  Ресторанти и хотели 0.3
  Разнообразни стоки и услуги -0.3
   
  Хранителни стоки 0.4
  Нехранителни стоки 0.1
  Обществено хранене 0.1
  Услуги 0.1
   
01.01.01 Хляб и зърнени храни 0.6
01.01.02 Месо и месни продукти -0.1
01.01.03 Риба и други морски храни 0.0
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца -0.3
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 1.2
01.01.06 Плодове -1.8
01.01.07 Зеленчуци 2.8
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 0.6
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде -0.6
01.02.01 Кафе, чай и какао 0.0
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 0.4
02.01.01 Спиртни напитки 0.6
02.01.02 Вина 1.1
02.01.03 Бира 2.2
02.02.00 Тютюневи изделия 0.0
03.01.01 Материали за изработване на облекло 0.0
03.01.02 Облекло -3.9
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло -0.2
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 0.1
03.02.01 Обувки -3.5
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 0.0
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 0.6
04.01.02 Други действителни наеми 0.0
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 0.0
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 0.3
04.04.01 Водоснабдяване -1.4
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 0.0
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 1.6
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 0.1
04.05.01 Електроенергия 0.0
04.05.02 Газообразни горива -1.3
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 0.3
04.05.05 Топлоенергия 0.0
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 1.1
05.01.02 Килими и други подови настилки 0.9
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил -0.4
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 0.3
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 0.0
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 0.0
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 0.3
05.05.01 Големи инструменти и машини 0.1
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности -0.6
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба -0.1
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 0.0
06.01.01 Лекарствени продукти 0.1
06.01.02 Други медицински продукти 0.1
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 0.0
06.02.01 Лекарски услуги 0.0
06.02.02 Стоматологични услуги 0.2
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 0.9
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 0.7
07.01.03 Велосипеди 0.8
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС -0.8
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 3.0
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 0.4
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 0.0
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 0.2
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт -12.4
08.01.00 Пощенски услуги 0.0
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати 0.0
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 0.3
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ 0.4
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 2.2
09.01.03 Машини за обработка на информация -0.2
09.01.04 Носители на записи -0.3
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 0.7
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито -1.6
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 1.3
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито -0.5
09.03.03 Градинарство и цветарство 0.6
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 1.1
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 1.7
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 0.0
09.04.02 Услуги в областта на културата 0.5
09.05.01 Книги 0.9
09.05.02 Вестници и периодични издания 0.7
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 0.4
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 2.3
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 0.0
10.04.00 Висше образование 0.0
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 1.4
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 0.1
11.01.02 Столове за хранене -0.1
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 2.5
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 0.3
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване -0.5
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 0.0
12.03.01 Бижута и часовници 0.0
12.03.02 Други лични вещи -0.4
12.04.00 Социални услуги 0.0
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -0.1
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -4.6
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 1.6
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 0.0

* Предварителни данни за януари 2021 година
15.02.2021

Страници

Страници