Премини към основното съдържание

ИПЦ, предходният месец = 100

Динамичен ред: CPI_1.2.xls

ИПЦ, предходният месец = 100
(месечна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Август
2021
  Общ ИПЦ 0.8
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 1.2
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия -0.2
  Облекло и обувки -3.4
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 0.7
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 0.6
  Здравеопазване -0.1
  Транспорт 3.0
  Съобщения 0.4
  Развлечения и култура 0.4
  Образование 0.0
  Ресторанти и хотели 0.6
  Разнообразни стоки и услуги 0.2
 
  Хранителни стоки 1.1
  Нехранителни стоки 0.6
  Обществено хранене 0.5
  Услуги 0.6
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 0.3
01.01.02 Месо и месни продукти -0.1
01.01.03 Риба и други морски храни 0.0
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 0.5
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини -0.4
01.01.06 Плодове 6.1
01.01.07 Зеленчуци 4.6
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 0.3
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 1.2
01.02.01 Кафе, чай и какао -0.3
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 0.5
02.01.01 Спиртни напитки -0.2
02.01.02 Вина 0.8
02.01.03 Бира -1.4
02.02.00 Тютюневи изделия 0.0
03.01.01 Материали за изработване на облекло 0.0
03.01.02 Облекло -3.4
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло -1.2
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 0.1
03.02.01 Обувки -3.4
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 1.8
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 0.1
04.01.02 Други действителни наеми 0.0
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 0.5
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 0.9
04.04.01 Водоснабдяване 0.0
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 0.0
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 0.0
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 0.3
04.05.01 Електроенергия 0.0
04.05.02 Газообразни горива 8.6
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 2.3
04.05.05 Топлоенергия 0.0
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 0.6
05.01.02 Килими и други подови настилки 2.6
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил -0.2
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 0.2
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 0.2
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 0.3
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 0.7
05.05.01 Големи инструменти и машини 0.1
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 0.3
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 1.0
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 0.3
06.01.01 Лекарствени продукти -0.2
06.01.02 Други медицински продукти -1.9
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 0.0
06.02.01 Лекарски услуги 0.3
06.02.02 Стоматологични услуги 0.0
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 0.2
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 0.5
07.01.03 Велосипеди 0.2
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС -0.7
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 3.9
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 1.0
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 0.1
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 0.0
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 26.4
08.01.00 Пощенски услуги 5.1
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати 0.3
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -0.5
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -0.4
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -0.7
09.01.03 Машини за обработка на информация 0.2
09.01.04 Носители на записи -0.3
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 0.0
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 0.4
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции -0.2
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито -0.7
09.03.03 Градинарство и цветарство 1.6
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 0.9
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 0.3
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 0.2
09.04.02 Услуги в областта на културата 0.5
09.05.01 Книги -0.5
09.05.02 Вестници и периодични издания 0.1
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 0.3
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 0.8
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 0.0
10.04.00 Висше образование 0.0
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 0.0
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 0.5
11.01.02 Столове за хранене 1.5
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 1.6
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 0.1
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване -0.5
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 0.5
12.03.01 Бижута и часовници 0.4
12.03.02 Други лични вещи 0.5
12.04.00 Социални услуги 0.0
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището 0.0
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -1.7
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде -0.1
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 0.1
15.09.2021