Премини към основното съдържание

ИПЦ, предходният месец = 100

Динамичен ред: CPI_1.2.xls

ИПЦ, предходният месец = 100
(месечна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Март
2022
  Общ ИПЦ 2.2
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 3.3
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 0.1
  Облекло и обувки -0.5
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 1.0
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 0.9
  Здравеопазване 0.3
  Транспорт 7.9
  Съобщения 0.6
  Развлечения и култура -0.6
  Образование 0.7
  Ресторанти и хотели 2.8
  Разнообразни стоки и услуги 1.1
 
  Хранителни стоки 3.2
  Нехранителни стоки 2.6
  Обществено хранене 3.1
  Услуги 0.5
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 2.2
01.01.02 Месо и месни продукти 5.2
01.01.03 Риба и други морски храни 1.8
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 3.1
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 14.4
01.01.06 Плодове 1.8
01.01.07 Зеленчуци 0.6
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 2.5
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 2.3
01.02.01 Кафе, чай и какао 2.3
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 2.3
02.01.01 Спиртни напитки 1.3
02.01.02 Вина 2.3
02.01.03 Бира -1.3
02.02.00 Тютюневи изделия -0.1
03.01.01 Материали за изработване на облекло 0.7
03.01.02 Облекло 0.1
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 0.8
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 1.7
03.02.01 Обувки -1.9
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 3.3
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 1.4
04.01.02 Други действителни наеми 1.0
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 3.0
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 2.4
04.04.01 Водоснабдяване 0.0
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 2.7
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 0.0
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 2.4
04.05.01 Електроенергия 0.0
04.05.02 Газообразни горива 4.0
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 2.1
04.05.05 Топлоенергия 0.0
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане -0.9
05.01.02 Килими и други подови настилки 2.6
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 1.9
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 1.6
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 0.4
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 1.9
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 1.7
05.05.01 Големи инструменти и машини -0.5
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 0.3
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 1.1
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 0.5
06.01.01 Лекарствени продукти 0.3
06.01.02 Други медицински продукти 0.5
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 1.2
06.02.01 Лекарски услуги 1.2
06.02.02 Стоматологични услуги 0.6
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 1.0
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили -0.3
07.01.03 Велосипеди 3.3
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 0.4
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 12.7
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 1.7
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 0.6
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 5.9
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 1.4
08.01.00 Пощенски услуги 0.8
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати 0.1
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 0.6
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -1.4
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -0.2
09.01.03 Машини за обработка на информация 0.0
09.01.04 Носители на записи 0.1
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 2.7
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 0.9
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 1.0
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 1.9
09.03.03 Градинарство и цветарство 3.3
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 1.6
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 1.0
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 3.7
09.04.02 Услуги в областта на културата 2.1
09.05.01 Книги -0.5
09.05.02 Вестници и периодични издания 0.3
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 2.8
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания -2.9
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 0.0
10.04.00 Висше образование 0.0
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 2.7
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 3.1
11.01.02 Столове за хранене 3.8
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 0.6
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 2.1
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване -1.4
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 1.6
12.03.01 Бижута и часовници 5.1
12.03.02 Други лични вещи 1.6
12.04.00 Социални услуги 0.0
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището 0.0
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -5.1
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 0.3
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 1.5
19.04.2022