Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Ямбол"

Петя Станкова
Петя Станкова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Ямбол"
 
Родена на 2 февруари 1973 г. в гр. Ямбол.
Магистър по математика и информатика, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 
Завършила специализация „Маркетинг и мениджмънт“ към свободния факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Работи в отдел „Статистически изследвания - Ямбол“ при ТСБ - Югоизток от 2016 г. до момента, като първоначално е главен експерт, а от 2020 година заема длъжността началник на отдела.
В периода от 1998 г. до 2016 г. работи като преподавател по математика и информатика, изпълнява длъжността главен експерт АИС в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Елхово, Агенция по заетостта. 
 
 
 
За контакти:
адрес: 8606, Ямбол, ж.к. "Златен рог" №20
тeл: +359 46 686314