Премини към основното съдържание

ТСБ - Югоизток

Калина Казанджиева
Калина Казанджиева
Директор на ТСБ - Югоизток
 

Родена на 31 март 1962 г. в гр. Ямбол.

Образование:
Магистър по социално-икономическа информация, специализация „Статистика“, Университет за национално и световно стопанство - гр. София /1985 – 1990/.

Допълнителна квалификация: 
2004 – 2005 „Счетоводство, финанси и контрол“, Университет за национално и световно стопанство - гр. София, Център за професионална квалификация и продължаващо обучение, „Институт за следдипломна квалификация” – София;
1993 – 1995 Специалист по външна търговия и международно право, Университет за национално и световно стопанство - гр. София, „Институт за следдипломна квалификация”, „Висша школа по външно-икономическата дейност и международно право” – София.

Работи в Националния статистически институт, ТСБ - Ямбол от 1992 г. до 2008 г. като заема различни експертни и ръководни длъжности. 
От 2008 година е директор на ТСБ – Ямбол, а от 2015 г. – директор на ТСБ – Югоизток. 
 

За контакти:
адрес: 8010, Бургас, ж.к."Славейков", ул."Янко Комитов" №3
тeл: +359 56 851912