Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Сливен"

Антон Георгиев
Антон Георгиев
Началник на отдел "Статистически изследвания - Сливен"
 
Роден на 29 август 1962 г. в гр. Котел
Завършил „Икономика на търговията“ в СА „Димитър А. Ценов“, Свищов.
Работи в Националния статистически институт, ТСБ – Югоизток,  отдел „Статистически изследвания - Сливен“ от 2008 г. до момента, като заема различни ръководни длъжности.
В периода 1999 г. до 2008 г. е главен секретар в Община Котел.
В периода 1995 г. до 1998 г. е в частния бизнес.
В периода 1992 г. до 1995 г. е член на ЛС на ТКЗС - Котел.
В периода 1983 г. до 1992 г. е счетоводител в РПК - Котел.
 
За контакти:
адрес: 8800, Сливен, бул. "Банско шосе" №5
тeл: +359 44 613412
факс: +359 44 624054