Премини към основното съдържание

ТСБ - Юг

Кристина Захариева
Кристина Захариева
Директор на ТСБ - Юг
 
Родена на 21 май 1971 г. в Пловдив.
Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и одит“, Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов.
Директор на Териториално статистическо бюро - Юг от юни 2018 г.
Работи в Териториално статистическо бюро - Юг от 2011 г., като е заемала длъжностите главен счетоводител и началник отдел „Обща администрация“.
До 2011 г. е старши експерт в Институт по зеленчукови култури „Марица”.
До 2007 г. е главен счетоводител във „Вектор Делта“ ЕООД.
Ползва руски и английски език.
 
За контакти:
адрес: 4006, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" № 59
тeл: +359 32 658712