Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Бургас"

Дочка Камбурова
Дочка Камбурова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Бургас"
 
Родена на 22 октомври 1969 г. в гр. Бургас.
Инженер по изчислителна техника, специалност „Приложно програмно осигуряване“ – Технически университет, Варна.
Работи в отдел „Статистически изследвания - Бургас“ от 1992 г. до момента, като заема различни експертни и ръководни длъжности.
 
За контакти:
адрес: 8010, Бургас, ж.к."Славейков", ул."Янко Комитов" №3
тeл: +359 56 851916