Премини към основното съдържание

Консултативен съвет към председателя на НСИ, с участие на представители от Национално представителните работодателски организации

В изпълнение на Препоръка 19 от Доклада от  партньорска проверка – 2022 и Препоръка №19 от Плана за действие, със Заповед № РД-05-18 от 12.01.2024 г. на председателя на НСИ се създава постоянно действащ Консултативен съвет към председателя на НСИ, с участие на представители на национално представителните работодателски организации.

Съгласно Правилника за устройството и дейността Съвета има следните цели и задачи:

  1. Намаляване на административната тежест за бизнеса;
  2. Осигуряване на допълнителна статистическа информация, която да бъде от полза за бизнеса;
  3. Провеждане на съвместни дейности между НСИ, органите на статистиката и работодателските организации с цел оптимално използване на данни от административни източници и от частните държатели на данни.