Дирекция "Макроикономическа статистика"

Албена Данчева
И.д. директор на дирекция "Макроикономическа статистика"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 767