Премини към основното съдържание

Дирекция "Макроикономическа статистика"

Нина Стоименова
Директор на дирекция "Макроикономическа статистика"
 

Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор и Магистър по „Маркетинг и мениджмънт“. Завършила е следдипломна квалификация по финанси, счетоводство и контрол. Притежава професионален сертификат за професия „Финансист”, специалност „Застраховател” и редица сертификати от европейски институти по публична администрация в областта на нередности и измами, финансов анализ, финансов инженеринг, контрол и управление, сертификация и одит по програмите, финансирани от Европейските фондове за периоди 2000-2006 г.; 2007-2013 г. и 2014-2020 г. 

От м. юли 2007 г. до м. януари 2024 г. изпълнява експертна длъжност в дирекция „Национален фонд“ (Министерство на финансите - МФ) с основни задължения и отговорности относно методология, контрол и одит в областта на европейските програми, механизми, инструменти и проекти за периодите 2000 - 2006 г.; 2014 - 2020 г. и 2021 - 2027 г. В периода януари 2022 г. - януари 2024 г. е водещ експерт за реформи и инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България в Координиращото звено в дирекция „Национален фонд“ (МФ).
Сертифициран вътрешен одитор за публичния сектор от 2009 г. по чл. 53 от ЗВОПС. 

Член на Института за вътрешни одитори (ИВОБ от юни 2017 г.). Член на Постоянна работна група към Министерския съвет за борба с нередности и измами при усвояване на европейски средства в Република България от юни 2013 г. до декември 2019 г.

Сертифициран медиатор от март 2023 г. и допълнителна специализация „Бизнесмедиация" от юни 2023 г. Заместник главен директор и изпълняващ длъжността „Главен директор" на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в периода 02.07.2021 – 18.10.2021 г.

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в периода октомври – декември 2021 г. и Ръководител на Управляващия орган на:
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.; Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2021 г.; Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и програмите за териториално сътрудничество за същите периоди.
 

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 775