Премини към основното съдържание

Национална статистическа система

Националната статистическа система се състои от НСИ, органите на статистиката и Българска народна банка. Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звeна, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация. Националната статистическа система осъществява статистическата дейност чрез провеждане на статистически изследвания и дейности, включени в Националната статистическа програма. НСИ координира статистическата дейност на държавата.
Националният статистически съвет е съвещателен орган към председателя на НСИ.