Премини към основното съдържание

ТСБ - Север

Диана Самхарадзе
Диана Самхарадзе
Директор на ТСБ - Север
 

Родена на 13 септември 1980 г. в гр. Бяла, Русенска област.
Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ – Стопанска академия „Димитър Ценов“, гр. Свищов.
Директор на ТСБ – Север от ноември 2017 г.
Работи в Националния статистически институт от 2003 г. като е заемала различни експертни длъжности в сферата на бизнес статистиката и финансово-счетоводната дейност.
В периода 2015 г. до октомври 2017 г. е била началник на отдел „Обща администрация“.

 
 
За контакти:
адрес: 7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16
тeл.: +359 82 811412