Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Стара Загора"

Петър Петров
Петър Петров
Началник на отдел "Статистически изследвания - Стара Загора"
 
Магистър по специалност „Стопанско управление“ – Университет за национално и световно стопанство, София.
Работи в отдел „Статистически изследвания - Стара Загора“ от 2012 г. до момента като заема различни експертни и ръководни длъжности.
 
За контакти:
адрес: 6003, Стара Загора, ул. "Армейска" №5
тeл: +359 42 619412