Премини към основното съдържание

Дирекция "Бизнес статистика"

Радослав Първанов
Директор на дирекция "Бизнес статистика"
 
Роден на 20 април 1988 г. в гр. София.
През 2007 г. завършва средното си образование в хуманитарна паралелка с интензивно изучаване на китайски език в 18 СОУ „Уилям Гладстон“, София.
През 2013 г. се дипломира в редовна форма на обучение по специалност ПРАВО в Нов български университет, София.
До 2016 г. работи в адвокатска кантора.
През 2016 г. постъпва като експерт в дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“ в Комисията за защита от дискриминация, като в последствие заема длъжността юрисконсулт в дирекция „Обща администрация“.
През 2019 г. е назначен за старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
От април 2021 г. заема длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности“, дирекция „Обща администрация“ в Националния статистически институт.
От юни 2022 г. заема длъжността началник на отдел „Правни дейности“.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 774