Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Хасково"

Светла Велева
Светла Велева
Началник на отдел "Статистически изследвания - Хасково"
 
Родена на 16 март 1973 г. в гр. Хасково.
Магистър, специалност „Публична администрация“ – Бургаски свободен университет.
Магистър по икономика, специалност „Международен туризъм“ – Университет за национално и световно стопанство, София. 
Работи в системата на Националния статистически институт от 1996 г. до момента, като заема различни експертни и ръководни длъжности:
В периода 1996 – 2008 г. последователно заема длъжностите младши, старши и главен експерт в ТСБ Хасково.
2008 – 2014  – началник на отдел „Икономическа и бизнес статистика“ в ТСБ Хасково.
2014  – 2015 – и. д. директор на ТСБ Хасково.
От октомври 2015 г. до момента  е началник на отдел „Статистически изследвания – Хасково“
Владее английски език.
 
За контакти:
адрес: 6300, Хасково, бул. "България" №152
тeл: +359 38 608888