Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Смолян"

Николай Славов
Началник на отдел "Статистически изследвания - Смолян"
 
За контакти:
адрес: 4700, Смолян, бул. "България" №9
тeл: +359 301 67412
факс: +359 301 62254