Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Кърджали"

Мария Желева
Началник на отдел "Статистически изследвания - Кърджали"
 
За контакти:
адрес: 6600, Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" №3
тeл: +359 361 67032