Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик"

Гергана Спасова
Гергана Спасова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Пазарджик"
 
Родена на 03.06.1972 г. в гр. Пазарджик.
Магистър по икономика, специалност „Икономика и управление на индустрията", СА „Димитър А. Ценов" - Свищов.
Допълнителна квалификация „Съветник по икономико - правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник)” -  СА „Димитър А. Ценов” - Свищов, Свободен факултет, специалност „Право“.
Работи в Националния статистически институт от м. декември 1999 г. до момента като главен експерт.
В периода 1996 - 1999 г. работи в частния сектор като счетоводител и главен счетоводител.
 
 
За контакти:
адрес: 4400, Пазарджик, ул. "К.Величков" №20
тeл: +359 34 402712