Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Пловдив"

Отдел "Статистически изследвания - Пловдив"
Живко Курсов
Началник на отдел "Статистически изследвания - Пловдив"
 
Роден на 14 септември 1964 г. в гр. Пловдив.
Магистър по икономика, специалност „Социално икономическа информация“ – Университет за национално и световно стопанство, София.
Работи в ТСБ – Юг, ОСИ - Пловдив към Национален статистически институт  от 1986 г., като заема различни експертни и ръководни длъжности в сферата на статистическите изследвания.
Ползва руски и английски. 
 
 
За контакти:
адрес: 4006, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №59
тeл: +359 32 658720