Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Софийска област"

Светла Иванова
Светла Иванова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Софийска област"
 
Родена на 3 октомври 1974 г. в гр. Ямбол.
Магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство.
Започва работа в Националния статистически институт през 2001 г. като старши експерт в Териториално статистическо бюро – Софийска област. 
От 2011 г. до преструктурирането на териториалната структура на Националния статистически институт през 2015 г. е директор на ТСБ – Софийска област.
В периода 2017 - 2019 г. е координатор на дейностите по управление на риска в контекста на Системата за финансово управление и контрол в Националния статистически институт. Автор е на процедурата и създава организация, чрез която в процеса по управление на риска в института са интегрирани принципите на рамката за вътрешен контрол COSO 2013 (Комитет на спонсориращите организации - COSO) и на структурата на GAMSO (Общ модел на дейност за статистически организации).
Автор на поредица от статии в сп. „Статистика“ (2016 – 2017 г.) относно модернизацията на териториалните структури на Националния статистически институт чрез прилагане на съвременните концепции за мениджмънт.
 
За контакти:
адрес: 1038, София, ул. „Панайот Волов“ 2
тeл: +359 2 9857 699