Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - София"

Ваня Илиева
Ваня Илиева
Началник на отдел "Статистически изследвания - София"
 
Родена на 27 ноември 1967 г. в с. Дрен, община Радомир
Завършила магистърска степен „Обогатяване на полезните изкопаеми“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, София.
Специализирала в СА „Димитър Ценов“ курсове по „Организация на административната дейност и процеси“ и „Европейска административна практика“.
Работи в системата на  Националния статистически институт от 2000 г. до момента, като заема различни експертни и ръководни длъжности.
 
 
За контакти:
адрес: 1038, София, ул. „Панайот Волов“ 2
тeл: +359 2 9857 216