Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Благоевград"

Йорданка Чукарска
Началник на отдел "Статистически изследвания - Благоевград"
 
За контакти:
адрес: 2700, Благоевград, ул. „Груев“ №38
тeл.: +359 73 8896512