Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Перник"

Цветелина Евтимова - Делчева
Началник на отдел "Статистически изследвания - Перник"
 
За контакти:
адрес: 2300, Перник,ул. „Отец Паисий“ №2
тeл.: +359 76 688 667