Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Кюстендил"

Ивелина Иванова - Тамакярска
Началник на отдел "Статистически изследвания - Кюстендил"
 
За контакти:
адрес: 2500, Кюстендил, ул. „Добруджа“ № 2А
тeл.: +359 78 55 96 61
факс: +359 78 55 24 10