Премини към основното съдържание

Лекари по специалности в лечебните и здравните заведения на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.4_Doct.xls

ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо лекари Вътрешни болести Кардиолози Пневмология и фтизиатрия Педиатри Хирурзи Ортопедо-травматолози
Общо за страната1 29 599 909 1 870 602 1 438 1 508 1 024
Северозападен 3 281 89 219 99 156 156 107
Видин 272 7 17 8 25 8 7
Враца 572 18 29 20 27 39 20
Ловеч 436 18 18 16 28 25 15
Монтана 406 12 34 13 25 23 14
Плевен 1 595 34 121 42 51 61 51
Северен централен 2 509 71 179 79 162 134 74
Велико Търново 712 23 52 19 52 26 13
Габрово 388 12 21 19 30 12 12
Разград 302 16 18 8 24 22 8
Русе 816 15 69 23 32 54 35
Силистра 291 5 19 10 24 20 6
Североизточен 3 610 87 218 67 203 165 103
Варна 2 354 57 141 41 127 92 73
Добрич 449 5 24 8 24 18 8
Търговище 303 13 13 6 29 27 9
Шумен 504 12 40 12 23 28 13
Югоизточен 3 594 109 202 60 211 179 119
Бургас 1 505 52 72 26 102 83 58
Сливен 507 18 42 11 27 20 19
Стара Загора 1 264 31 59 19 65 61 34
Ямбол 318 8 29 4 17 15 8
Югозападен 9 719 291 632 162 414 451 390
Благоевград 904 33 61 14 62 56 43
Кюстендил 392 14 23 9 21 21 14
Перник 376 24 21 8 13 20 13
София 884 25 58 27 49 52 45
София (столица) 7 163 195 469 104 269 302 275
Южен централен 5 728 179 337 101 285 309 179
Кърджали 373 13 21 9 27 19 9
Пазарджик 917 37 51 20 59 53 43
Пловдив 3 490 100 201 45 140 184 109
Смолян 303 6 20 7 15 16 8
Хасково 645 23 44 20 44 37 10
Неразпределени 3 26 - 3 - 2 - -
ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Продължение)
(Брой)
Статистически райони
Области
Уролози Инфекцио-
нисти
Акушер-
гинеколози
Офталмо-
лози
Оторино-
ларинголози
Невролози Психиатри
Общо за страната1 543 237 1 756 1 012 678 1 433 656
Северозападен 35 24 174 79 68 185 77
Видин 1 2 12 10 8 14 8
Враца 4 4 35 9 12 33 17
Ловеч 2 3 18 12 10 26 28
Монтана 4 5 19 9 9 32 4
Плевен 24 10 90 39 29 80 20
Северен централен 45 23 140 80 54 132 81
Велико Търново 10 4 38 24 13 33 29
Габрово 7 5 17 11 9 21 13
Разград 2 5 18 10 8 22 6
Русе 19 6 49 26 17 37 29
Силистра 7 3 18 9 7 19 4
Североизточен 58 29 206 141 93 156 101
Варна 42 17 129 101 63 96 46
Добрич 2 2 27 9 12 18 25
Търговище 5 3 20 16 4 16 13
Шумен 9 7 30 15 14 26 17
Югоизточен 63 30 214 112 80 182 90
Бургас 36 8 87 44 38 86 32
Сливен 2 10 38 18 10 20 8
Стара Загора 20 9 72 43 28 60 41
Ямбол 5 3 17 7 4 16 9
Югозападен 186 62 665 384 209 450 174
Благоевград 12 10 65 31 18 45 17
Кюстендил 7 4 24 10 4 23 11
Перник 9 4 13 10 9 25 11
София 19 10 50 25 17 57 12
София (столица) 139 34 513 308 161 300 123
Южен централен 126 51 330 184 140 259 111
Кърджали 3 3 21 8 9 25 18
Пазарджик 22 9 43 12 15 36 14
Пловдив 91 29 211 127 95 135 64
Смолян 4 4 18 5 9 19 5
Хасково 6 6 37 32 12 44 10
Неразпределени 3 - - - 2 - 1 -
ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Продължение и край)
(Брой)
Статистически райони
Области
Кожни и венерически болести Рентгенолози Физикална терапия и рехабилитация Лабораторни лекари Oбщопракти-
куващи
Други специалности Неразпре-
делени 2
Общо за страната1 459 1 007 694 640 3 854 9 156 123
Северозападен 46 101 67 84 473 1 023 19
Видин 3 4 3 8 54 71 2
Враца 15 18 11 11 87 157 6
Ловеч 6 11 8 13 75 101 3
Монтана 4 8 14 6 77 89 5
Плевен 18 60 31 46 180 605 3
Северен централен 33 84 65 58 372 629 14
Велико Търново 9 21 26 18 129 169 4
Габрово 5 14 13 9 63 95 -
Разград 1 11 6 8 43 66 -
Русе 14 30 15 17 88 232 9
Силистра 4 8 5 6 49 67 1
Североизточен 62 126 81 75 515 1 116 8
Варна 42 85 50 46 275 829 2
Добрич 8 15 16 7 105 115 1
Търговище 6 10 5 8 47 49 4
Шумен 6 16 10 14 88 123 1
Югоизточен 58 124 113 71 548 1 008 21
Бургас 20 59 60 25 186 422 9
Сливен 12 16 13 10 92 121 -
Стара Загора 21 40 36 28 205 385 7
Ямбол 5 9 4 8 65 80 5
Югозападен 171 346 191 208 1 164 3 141 28
Благоевград 9 29 24 19 166 183 7
Кюстендил 5 11 12 8 75 96 -
Перник 5 13 7 7 72 92 -
София 9 35 19 22 128 222 3
София (столица) 143 258 129 152 723 2 548 18
Южен централен 70 179 131 114 766 1 844 33
Кърджали 8 11 5 9 51 104 -
Пазарджик 12 27 21 18 142 280 3
Пловдив 41 109 71 64 395 1 257 22
Смолян 4 11 16 7 65 61 3
Хасково 5 21 18 16 113 142 5
Неразпределени 3 1 - - - 16 1 -

1 Лекарите в лечебните заведения към други ведомства не са разпределени по области и статистически райони.
2 Лекари в индивидуални и групови практики за специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК, практикуващи повече от една специалност.
3 Лекари в индивидуални и групови практики, работещи по договор с НЗОК в повече от една област.
16.06.2023