Жилища


Динамичен ред: HFund_2.1.xls

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Жилища по броя на стаите
едно-
стайни
дву-
стайни
три-
стайни
четири-
стайни
пет-
стайни
шест и повече стаи
Общо за страната 3 959 285 355 671 1 295 920 1 318 281 619 789 195 449 174 175
в градовете 2 634 151 293 258 993 057 859 616 330 766 83 039 74 415
в селата 1 325 134 62 413 302 863 458 665 289 023 112 410 99 760
Северна и Югоизточна България 2 127 827 179 866 673 168 711 290 363 112 114 016 86 375
в градовете 1 357 075 149 769 513 679 426 206 183 791 45 688 37 942
в селата 770 752 30 097 159 489 285 084 179 321 68 328 48 433
Северозападен район 510 993 38 078 145 545 176 002 94 694 33 438 23 236
в градовете 275 045 29 699 100 258 87 558 37 158 11 525 8 847
в селата 235 948 8 379 45 287 88 444 57 536 21 913 14 389
Видин 67 740 4 300 18 225 24 081 12 390 4 764 3 980
в градовете 32 830 3 487 11 392 10 838 4 409 1 517 1 187
в селата 34 910 813 6 833 13 243 7 981 3 247 2 793
Враца 110 665 10 650 34 026 37 599 18 061 5 991 4 338
в градовете 58 622 9 138 23 494 17 110 5 668 1 730 1 482
в селата 52 043 1 512 10 532 20 489 12 393 4 261 2 856
Ловеч 94 880 6 879 25 566 31 627 18 822 7 086 4 900
в градовете 47 184 3 744 15 510 15 854 7 785 2 458 1 833
в селата 47 696 3 135 10 056 15 773 11 037 4 628 3 067
Монтана 91 116 6 049 24 889 31 127 18 417 6 416 4 218
в градовете 48 097 4 469 16 811 15 059 7 493 2 402 1 863
в селата 43 019 1 580 8 078 16 068 10 924 4 014 2 355
Плевен 146 592 10 200 42 839 51 568 27 004 9 181 5 800
в градовете 88 312 8 861 33 051 28 697 11 803 3 418 2 482
в селата 58 280 1 339 9 788 22 871 15 201 5 763 3 318
Северен централен район 468 535 31 866 133 372 157 218 94 362 32 268 19 449
в градовете 282 617 27 593 102 635 89 642 43 878 11 628 7 241
в селата 185 918 4 273 30 737 67 576 50 484 20 640 12 208
Велико Търново 145 733 8 515 37 961 49 666 34 233 10 360 4 998
в градовете 85 547 7 417 28 812 26 387 16 765 4 098 2 068
в селата 60 186 1 098 9 149 23 279 17 468 6 262 2 930
Габрово 79 774 5 671 23 437 26 685 16 467 4 542 2 972
в градовете 53 189 4 675 17 958 17 463 9 654 2 096 1 343
в селата 26 585 996 5 479 9 222 6 813 2 446 1 629
Разград 59 643 2 355 14 622 19 863 13 184 5 759 3 860
в градовете 28 619 1 981 10 291 8 855 4 634 1 715 1 143
в селата 31 024 374 4 331 11 008 8 550 4 044 2 717
Русе 125 915 12 163 42 659 42 474 18 175 6 409 4 035
в градовете 88 502 11 123 35 937 28 690 8 589 2 435 1 728
в селата 37 413 1 040 6 722 13 784 9 586 3 974 2 307
Силистра 57 470 3 162 14 693 18 530 12 303 5 198 3 584
в градовете 26 760 2 397 9 637 8 247 4 236 1 284 959
в селата 30 710 765 5 056 10 283 8 067 3 914 2 625
Североизточен район 517 819 43 825 170 715 178 872 84 043 22 081 18 283
в градовете 360 497 37 503 134 841 117 007 50 238 10 524 10 384
в селата 157 322 6 322 35 874 61 865 33 805 11 557 7 899
Варна 260 937 25 032 94 718 87 864 35 043 9 003 9 277
в градовете 211 954 22 601 83 083 69 938 24 692 5 479 6 161
в селата 48 983 2 431 11 635 17 926 10 351 3 524 3 116
Добрич 102 167 7 484 30 985 38 904 17 161 4 394 3 239
в градовете 61 862 5 761 21 822 20 633 9 672 2 080 1 894
в селата 40 305 1 723 9 163 18 271 7 489 2 314 1 345
Търговище 65 747 3 431 18 813 23 850 13 424 3 859 2 370
в градовете 33 666 2 613 12 200 10 814 5 716 1 269 1 054
в селата 32 081 818 6 613 13 036 7 708 2 590 1 316
Шумен 88 968 7 878 26 199 28 254 18 415 4 825 3 397
в градовете 53 015 6 528 17 736 15 622 10 158 1 696 1 275
в селата 35 953 1 350 8 463 12 632 8 257 3 129 2 122
Югоизточен район 630 480 66 097 223 536 199 198 90 013 26 229 25 407
в градовете 438 916 54 974 175 945 131 999 52 517 12 011 11 470
в селата 191 564 11 123 47 591 67 199 37 496 14 218 13 937
Бургас 289 719 41 325 112 870 84 244 32 171 9 080 10 029
в градовете 220 995 34 886 92 423 61 585 21 540 5 017 5 544
в селата 68 724 6 439 20 447 22 659 10 631 4 063 4 485
Сливен 92 975 7 944 29 098 28 737 16 397 5 856 4 943
в градовете 60 252 6 419 22 538 16 721 9 368 2 879 2 327
в селата 32 723 1 525 6 560 12 016 7 029 2 977 2 616
Стара Загора 175 969 11 555 56 996 62 541 31 459 7 346 6 072
в градовете 114 182 9 352 41 614 39 983 17 562 3 096 2 575
в селата 61 787 2 203 15 382 22 558 13 897 4 250 3 497
Ямбол 71 817 5 273 24 572 23 676 9 986 3 947 4 363
в градовете 43 487 4 317 19 370 13 710 4 047 1 019 1 024
в селата 28 330 956 5 202 9 966 5 939 2 928 3 339
Югозападна и Южна централна България 1 831 458 175 805 622 752 606 991 256 677 81 433 87 800
в градовете 1 277 076 143 489 479 378 433 410 146 975 37 351 36 473
в селата 554 382 32 316 143 374 173 581 109 702 44 082 51 327
Югозападен район 1 112 294 126 174 414 129 364 556 125 670 41 027 40 738
в градовете 825 163 105 114 328 976 275 845 76 797 19 757 18 674
в селата 287 131 21 060 85 153 88 711 48 873 21 270 22 064
Благоевград 140 519 11 691 38 260 43 303 25 497 10 294 11 474
в градовете 83 241 8 028 25 808 27 252 13 983 4 179 3 991
в селата 57 278 3 663 12 452 16 051 11 514 6 115 7 483
Кюстендил 86 879 6 350 28 849 28 973 13 080 4 947 4 680
в градовете 46 043 4 277 16 245 15 797 6 174 1 765 1 785
в селата 40 836 2 073 12 604 13 176 6 906 3 182 2 895
Перник 96 106 8 715 37 522 28 333 12 386 4 529 4 621
в градовете 50 909 6 019 22 783 14 472 4 267 1 531 1 837
в селата 45 197 2 696 14 739 13 861 8 119 2 998 2 784
София 178 703 16 997 59 686 55 449 27 149 10 278 9 144
в градовете 69 619 7 163 24 379 20 673 9 970 3 814 3 620
в селата 109 084 9 834 35 307 34 776 17 179 6 464 5 524
София (столица) 610 087 82 421 249 812 208 498 47 558 10 979 10 819
в градовете 575 351 79 627 239 761 197 651 42 403 8 468 7 441
в селата 34 736 2 794 10 051 10 847 5 155 2 511 3 378
Южен централен район 719 164 49 631 208 623 242 435 131 007 40 406 47 062
в градовете 451 913 38 375 150 402 157 565 70 178 17 594 17 799
в селата 267 251 11 256 58 221 84 870 60 829 22 812 29 263
Кърджали 76 847 2 920 18 438 22 204 17 924 4 896 10 465
в градовете 31 771 2 193 12 579 10 499 4 129 987 1 384
в селата 45 076 727 5 859 11 705 13 795 3 909 9 081
Пазарджик 127 846 7 707 38 002 41 735 23 661 8 229 8 512
в градовете 77 058 4 677 24 526 25 831 13 178 4 096 4 750
в селата 50 788 3 030 13 476 15 904 10 483 4 133 3 762
Пловдив 325 373 25 171 97 500 113 964 56 230 15 934 16 574
в градовете 228 531 20 651 74 603 82 920 36 236 7 301 6 820
в селата 96 842 4 520 22 897 31 044 19 994 8 633 9 754
Смолян 66 010 5 507 20 722 20 781 11 692 3 532 3 776
в градовете 32 600 3 600 11 207 10 311 4 825 1 331 1 326
в селата 33 410 1 907 9 515 10 470 6 867 2 201 2 450
Хасково 123 088 8 326 33 961 43 751 21 500 7 815 7 735
в градовете 81 953 7 254 27 487 28 004 11 810 3 879 3 519
в селата 41 135 1 072 6 474 15 747 9 690 3 936 4 216
07.06.2019
Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Камелия Благоева

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 205

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване09 май 2019 г.
Дата на публикуване09 май 2019 г.
Дата на последно актуализиране09 май 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Жилища по брой стаи, тип на населеното място (град, село), полезна площ по тип на населеното място (град, село).

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

Обхват

Изследването обхваща всички жилищни сгради и жилища в страната.

Понятия и дефиниции

Жилищни сгради са постройките, които по първоначално изграждане или чрез преустрояване са предназначени за постоянно обитаване от едно или повече домакинства. В обхвата на наблюдението са включени обитаваните и необитаваните жилищни сгради, летните кухни (когато са самостоятелни постройки), общежитията, пансионите, манастирите и домовете за стари хора, в които живеят колективни домакинства.

Стоманобетонни сгради са тези, на които носещият скелет и подовите конструкции са изградени от стоманобетон, а стените са от панели, тухлена зидария или други материали.

Масивни сгради са тези, на които носещите стени са от тухлена и каменна зидария, а поясите, гредите и подовата конструкция са изградени от стоманобетон, но нямат стоманобетонни колони. Към масивните сгради спадат тези, на които само подовите елементи са сглобяеми.

В групата "други сгради" са включени построените от камък, кирпич (сурови тухли), дърво и други материали.

Жилището е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което по първоначално изграждане или след преустрояване е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения (жилищни или спомагателни) и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата), независимо от това дали има изградена кухня.

Жилище е и всяко единично помещение (стая), което не е свързано с други помещения, има самостоятелен изход на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата) и служи едновременно за кухня и за живеене или само за живеене.

В броя на жилищата са включени обитаваните и необитаваните годни за живеене жилища: общежития; пансиони; манастири; домове за стари хора, в които живеят колективни домакинства: летни кухни, когато са отделни самостоятелни постройки, и жилища в нежилищни сгради (административни, стопански и други като училища, болници, хотели и казарми), в които постоянно живеят домакинства.

Жилище, разположено на два или три етажа в една жилищна сграда, в което живее едно домакинство, се приема за едно жилище. Ако в такава сграда на всеки етаж живее отделно домакинство, всеки етаж се приема за отделно жилище.

В сградите от хотелски тип (коридорна система) стаите, в които живеят отделни домакинства, се приемат за самостоятелни жилища. В сгради, в които живеят колективни домакинства (пансиони, специализирани домове, манастири, затвори и др.), всички стаи, в които са настанени лица, влизащи в състава на колективното домакинство, и всички спомагателни помещения, ползвани от тези лица, образуват едно жилище.

При групиране на жилищата според броя на стаите за стаи са взети и холовете с директно осветление, без вестибюлите, кухните и стаите с площ, по-малка от 4 кв. метра.

В случаите, когато в жилището има две кухни или лятна кухня, втората кухня или лятната кухня се отнасят към броя на стаите.

В състава на жилищната площ се включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, ползвани стаи като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв.м. До края на 2018 г. площта на кухните се разглежда отделно.

В състава на спомагателната площ се включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ, по-малка от 4 кв.м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ. До края на 2018 г. полезната площ на жилището е сума от жилищната площ, площта на кухните и спомагателната площ.

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Статистическа единица

Обект на изследването са жилищните сгради и жилищата в страната.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - жилищата и жилищните сгради в страната.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2004-2018 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

брой; кв.м

Отчетен период

годишно

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Не се прилага.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува ежегодно: 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период, на интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за жилищния фонд се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Районите, областите и общините в Р България.

Онлайн база данни

Подробни данни за жилищния фонд са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд: http://www.nsi.bg/bg/node/3143

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HFund_2_Methodology.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Не се прилага.

Удовлетвореност на потребителите

Не се провежда изследване за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота

Осигурена е висока степен на пълнота съгласно методологията.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува годишно, 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на информация за Жилищния фонд са данните от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, както и статистическия формуляр „Карта за жилищна сграда”, с който се събират данните за новопостроените и съборени сгради и жилища през съответната отчетна година.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, като всяка година са добавяни данните за новопостроените и са изваждани данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Валидиране на данни

Не се прилага.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

Страници