Жилища


Динамичен ред: HFund_2.1.xls

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Жилища по броя на стаите
едно-
стайни
дву-
стайни
три-
стайни
четири-
стайни
пет-
стайни
шест и повече стаи
Общо за страната 3 985 172 357 651 1 305 982 1 327 527 622 471 196 541 175 000
в градовете 2 657 721 295 199 1 002 976 868 183 332 764 83 679 74 920
в селата 1 327 451 62 452 303 006 459 344 289 707 112 862 100 080
Северна и Югоизточна България 2 141 188 180 975 678 464 716 032 364 396 114 524 86 797
в градовете 1 369 603 150 877 518 943 430 724 184 793 46 028 38 238
в селата 771 585 30 098 159 521 285 308 179 603 68 496 48 559
Северозападен район 511 561 38 119 145 670 176 234 94 789 33 472 23 277
в градовете 275 571 29 743 100 395 87 780 37 238 11 549 8 866
в селата 235 990 8 376 45 275 88 454 57 551 21 923 14 411
Видин 67 762 4 299 18 235 24 090 12 391 4 766 3 981
в градовете 32 853 3 487 11 404 10 847 4 409 1 519 1 187
в селата 34 909 812 6 831 13 243 7 982 3 247 2 794
Враца 110 824 10 647 34 066 37 676 18 085 5 994 4 356
в градовете 58 783 9 137 23 540 17 192 5 694 1 733 1 487
в селата 52 041 1 510 10 526 20 484 12 391 4 261 2 869
Ловеч 94 973 6 886 25 576 31 659 18 842 7 105 4 905
в градовете 47 234 3 749 15 514 15 873 7 796 2 468 1 834
в селата 47 739 3 137 10 062 15 786 11 046 4 637 3 071
Монтана 91 151 6 049 24 882 31 147 18 426 6 420 4 227
в градовете 48 137 4 469 16 807 15 078 7 507 2 406 1 870
в селата 43 014 1 580 8 075 16 069 10 919 4 014 2 357
Плевен 146 851 10 238 42 911 51 662 27 045 9 187 5 808
в градовете 88 564 8 901 33 130 28 790 11 832 3 423 2 488
в селата 58 287 1 337 9 781 22 872 15 213 5 764 3 320
Северен централен район 470 115 32 003 133 916 157 772 94 562 32 343 19 519
в градовете 284 020 27 723 103 167 90 164 44 010 11 671 7 285
в селата 186 095 4 280 30 749 67 608 50 552 20 672 12 234
Велико Търново 146 236 8 559 38 141 49 854 34 292 10 382 5 008
в градовете 85 969 7 456 28 979 26 556 16 800 4 106 2 072
в селата 60 267 1 103 9 162 23 298 17 492 6 276 2 936
Габрово 79 995 5 679 23 487 26 760 16 505 4 569 2 995
в градовете 53 372 4 683 18 006 17 529 9 680 2 115 1 359
в селата 26 623 996 5 481 9 231 6 825 2 454 1 636
Разград 59 753 2 352 14 659 19 909 13 202 5 765 3 866
в градовете 28 729 1 980 10 329 8 906 4 649 1 719 1 146
в селата 31 024 372 4 330 11 003 8 553 4 046 2 720
Русе 126 599 12 244 42 918 42 710 18 248 6 422 4 057
в градовете 89 147 11 200 36 201 28 919 8 638 2 445 1 744
в селата 37 452 1 044 6 717 13 791 9 610 3 977 2 313
Силистра 57 532 3 169 14 711 18 539 12 315 5 205 3 593
в градовете 26 803 2 404 9 652 8 254 4 243 1 286 964
в селата 30 729 765 5 059 10 285 8 072 3 919 2 629
Североизточен район 524 237 44 290 173 418 181 228 84 545 22 300 18 456
в градовете 366 556 37 929 137 501 119 287 50 655 10 671 10 513
в селата 157 681 6 361 35 917 61 941 33 890 11 629 7 943
Варна 266 328 25 443 97 153 89 657 35 470 9 187 9 418
в градовете 217 159 23 008 85 506 71 704 25 058 5 609 6 274
в селата 49 169 2 435 11 647 17 953 10 412 3 578 3 144
Добрич 102 536 7 493 31 022 39 148 17 205 4 415 3 253
в градовете 62 131 5 763 21 835 20 840 9 696 2 091 1 906
в селата 40 405 1 730 9 187 18 308 7 509 2 324 1 347
Търговище 66 105 3 466 18 962 24 016 13 432 3 859 2 370
в градовете 33 978 2 621 12 343 10 975 5 722 1 266 1 051
в селата 32 127 845 6 619 13 041 7 710 2 593 1 319
Шумен 89 268 7 888 26 281 28 407 18 438 4 839 3 415
в градовете 53 288 6 537 17 817 15 768 10 179 1 705 1 282
в селата 35 980 1 351 8 464 12 639 8 259 3 134 2 133
Югоизточен район 635 275 66 563 225 460 200 798 90 500 26 409 25 545
в градовете 443 456 55 482 177 880 133 493 52 890 12 137 11 574
в селата 191 819 11 081 47 580 67 305 37 610 14 272 13 971
Бургас 293 250 41 768 114 361 85 302 32 468 9 219 10 132
в градовете 224 416 35 360 93 917 62 593 21 799 5 122 5 625
в селата 68 834 6 408 20 444 22 709 10 669 4 097 4 507
Сливен 93 296 7 968 29 160 28 849 16 463 5 884 4 972
в градовете 60 538 6 446 22 607 16 830 9 409 2 899 2 347
в селата 32 758 1 522 6 553 12 019 7 054 2 985 2 625
Стара Загора 176 750 11 556 57 306 62 916 31 548 7 350 6 074
в градовете 114 887 9 361 41 931 40 313 17 613 3 093 2 576
в селата 61 863 2 195 15 375 22 603 13 935 4 257 3 498
Ямбол 71 979 5 271 24 633 23 731 10 021 3 956 4 367
в градовете 43 615 4 315 19 425 13 757 4 069 1 023 1 026
в селата 28 364 956 5 208 9 974 5 952 2 933 3 341
Югозападна и Южна централна България 1 843 984 176 676 627 518 611 495 258 075 82 017 88 203
в градовете 1 288 118 144 322 484 033 437 459 147 971 37 651 36 682
в селата 555 866 32 354 143 485 174 036 110 104 44 366 51 521
Югозападен район 1 119 391 126 637 416 808 367 055 126 551 41 387 40 953
в градовете 831 440 105 574 331 578 278 055 77 478 19 967 18 788
в селата 287 951 21 063 85 230 89 000 49 073 21 420 22 165
Благоевград 141 524 11 774 38 582 43 695 25 637 10 347 11 489
в градовете 84 062 8 110 26 086 27 549 14 094 4 225 3 998
в селата 57 462 3 664 12 496 16 146 11 543 6 122 7 491
Кюстендил 86 954 6 363 28 864 28 990 13 086 4 957 4 694
в градовете 46 104 4 292 16 256 15 813 6 176 1 772 1 795
в селата 40 850 2 071 12 608 13 177 6 910 3 185 2 899
Перник 96 346 8 711 37 567 28 439 12 450 4 548 4 631
в градовете 51 012 6 021 22 820 14 510 4 282 1 539 1 840
в селата 45 334 2 690 14 747 13 929 8 168 3 009 2 791
София 179 370 17 031 59 752 55 624 27 336 10 407 9 220
в градовете 69 952 7 185 24 422 20 759 10 076 3 865 3 645
в селата 109 418 9 846 35 330 34 865 17 260 6 542 5 575
София (столица) 615 197 82 758 252 043 210 307 48 042 11 128 10 919
в градовете 580 310 79 966 241 994 199 424 42 850 8 566 7 510
в селата 34 887 2 792 10 049 10 883 5 192 2 562 3 409
Южен централен район 724 593 50 039 210 710 244 440 131 524 40 630 47 250
в градовете 456 678 38 748 152 455 159 404 70 493 17 684 17 894
в селата 267 915 11 291 58 255 85 036 61 031 22 946 29 356
Кърджали 77 688 3 002 18 777 22 562 17 964 4 905 10 478
в градовете 32 510 2 268 12 897 10 807 4 154 991 1 393
в селата 45 178 734 5 880 11 755 13 810 3 914 9 085
Пазарджик 128 568 7 782 38 258 42 001 23 740 8 251 8 536
в градовете 77 656 4 738 24 759 26 065 13 224 4 107 4 763
в селата 50 912 3 044 13 499 15 936 10 516 4 144 3 773
Пловдив 328 589 25 418 98 836 115 063 56 492 16 091 16 689
в градовете 231 348 20 882 75 941 83 945 36 367 7 351 6 862
в селата 97 241 4 536 22 895 31 118 20 125 8 740 9 827
Смолян 66 103 5 525 20 742 20 802 11 709 3 542 3 783
в градовете 32 664 3 617 11 222 10 326 4 833 1 334 1 332
в селата 33 439 1 908 9 520 10 476 6 876 2 208 2 451
Хасково 123 645 8 312 34 097 44 012 21 619 7 841 7 764
в градовете 82 500 7 243 27 636 28 261 11 915 3 901 3 544
в селата 41 145 1 069 6 461 15 751 9 704 3 940 4 220
08.06.2021
Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Камелия Благоева

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 205

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване10 юни 2021 г.
Дата на публикуване10 юни 2021 г.
Дата на последно актуализиране10 юни 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Жилища по брой стаи, тип на населеното място (град, село), полезна площ по тип на населеното място (град, село).

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

Обхват

Изследването обхваща всички жилищни сгради и жилища в страната.

Понятия и дефиниции

Жилищни сгради са постройките, които по първоначално изграждане или чрез преустрояване са предназначени за постоянно обитаване от едно или повече домакинства. В обхвата на наблюдението са включени обитаваните и необитаваните жилищни сгради, летните кухни (когато са самостоятелни постройки), общежитията, пансионите, манастирите и домовете за стари хора, в които живеят колективни домакинства.

Стоманобетонни сгради са тези, на които носещият скелет и подовите конструкции са изградени от стоманобетон, а стените са от панели, тухлена зидария или други материали.

Масивни сгради са тези, на които носещите стени са от тухлена и каменна зидария, а поясите, гредите и подовата конструкция са изградени от стоманобетон, но нямат стоманобетонни колони. Към масивните сгради спадат тези, на които само подовите елементи са сглобяеми.

В групата "други сгради" са включени построените от камък, кирпич (сурови тухли), дърво и други материали.

Жилището е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което по първоначално изграждане или след преустрояване е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения (жилищни или спомагателни) и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата), независимо от това дали има изградена кухня.

Жилище е и всяко единично помещение (стая), което не е свързано с други помещения, има самостоятелен изход на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата) и служи едновременно за кухня и за живеене или само за живеене.

В броя на жилищата са включени обитаваните и необитаваните годни за живеене жилища: общежития; пансиони; манастири; домове за стари хора, в които живеят колективни домакинства: летни кухни, когато са отделни самостоятелни постройки, и жилища в нежилищни сгради (административни, стопански и други като училища, болници, хотели и казарми), в които постоянно живеят домакинства.

Жилище, разположено на два или три етажа в една жилищна сграда, в което живее едно домакинство, се приема за едно жилище. Ако в такава сграда на всеки етаж живее отделно домакинство, всеки етаж се приема за отделно жилище.

В сградите от хотелски тип (коридорна система) стаите, в които живеят отделни домакинства, се приемат за самостоятелни жилища. В сгради, в които живеят колективни домакинства (пансиони, специализирани домове, манастири, затвори и др.), всички стаи, в които са настанени лица, влизащи в състава на колективното домакинство, и всички спомагателни помещения, ползвани от тези лица, образуват едно жилище.

При групиране на жилищата според броя на стаите за стаи са взети и холовете с директно осветление, без вестибюлите, кухните и стаите с площ, по-малка от 4 кв. метра.

В случаите, когато в жилището има две кухни или лятна кухня, втората кухня или лятната кухня се отнасят към броя на стаите.

В състава на жилищната площ се включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, ползвани стаи като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв.м. До края на 2018 г. площта на кухните се разглежда отделно.

В състава на спомагателната площ се включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ, по-малка от 4 кв.м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ. До края на 2018 г. полезната площ на жилището е сума от жилищната площ, площта на кухните и спомагателната площ.

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Статистическа единица

Обект на изследването са жилищните сгради и жилищата в страната.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - жилищата и жилищните сгради в страната.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2004-2020 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

брой; кв.м

Отчетен период

годишно

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Не се прилага.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува ежегодно: 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период, на интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за жилищния фонд се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Районите, областите и общините в Р България.

Онлайн база данни

Подробни данни за жилищния фонд са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд: http://www.nsi.bg/bg/node/3143

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HFund_2_Methodology.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Не се прилага.

Удовлетвореност на потребителите

Не се провежда изследване за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота

Осигурена е висока степен на пълнота съгласно методологията.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува годишно, 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на информация за Жилищния фонд са данните от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, както и уеб-базираното приложение „Карта за жилищна сграда”, с което се събират данните за новопостроените и съборени сгради и жилища през съответната отчетна година.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, като всяка година са добавяни данните за новопостроените и са изваждани данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Валидиране на данни

Не се прилага.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници