Жилища


Динамичен ред: HFund_2.1.xls

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Жилища по броя на стаите
едно-
стайни
дву-
стайни
три-
стайни
четири-
стайни
пет-
стайни
шест и повече стаи
Общо за страната 3 970 719 356 614 1 300 134 1 322 449 621 031 195 939 174 552
в градовете 2 644 375 294 192 997 132 863 406 331 658 83 341 74 646
в селата 1 326 344 62 422 303 002 459 043 289 373 112 598 99 906
Северна и Югоизточна България 2 134 442 180 421 675 734 713 714 363 757 114 245 86 571
в градовете 1 363 229 150 343 516 209 428 482 184 279 45 835 38 081
в селата 771 213 30 078 159 525 285 232 179 478 68 410 48 490
Северозападен район 511 244 38 105 145 609 176 085 94 730 33 453 23 262
в градовете 275 254 29 727 100 321 87 634 37 181 11 533 8 858
в селата 235 990 8 378 45 288 88 451 57 549 21 920 14 404
Видин 67 763 4 300 18 237 24 089 12 390 4 766 3 981
в градовете 32 853 3 487 11 404 10 846 4 409 1 519 1 188
в селата 34 910 813 6 833 13 243 7 981 3 247 2 793
Враца 110 670 10 647 34 025 37 593 18 062 5 990 4 353
в градовете 58 621 9 136 23 496 17 107 5 669 1 729 1 484
в селата 52 049 1 511 10 529 20 486 12 393 4 261 2 869
Ловеч 94 934 6 881 25 573 31 645 18 833 7 100 4 902
в градовете 47 209 3 745 15 512 15 864 7 790 2 465 1 833
в селата 47 725 3 136 10 061 15 781 11 043 4 635 3 069
Монтана 91 135 6 049 24 887 31 137 18 422 6 416 4 224
в градовете 48 117 4 469 16 810 15 069 7 498 2 402 1 869
в селата 43 018 1 580 8 077 16 068 10 924 4 014 2 355
Плевен 146 742 10 228 42 887 51 621 27 023 9 181 5 802
в градовете 88 454 8 890 33 099 28 748 11 815 3 418 2 484
в селата 58 288 1 338 9 788 22 873 15 208 5 763 3 318
Северен централен район 469 224 31 933 133 595 157 460 94 463 32 295 19 478
в градовете 283 210 27 655 102 853 89 864 43 937 11 642 7 259
в селата 186 014 4 278 30 742 67 596 50 526 20 653 12 219
Велико Търново 145 934 8 547 38 019 49 746 34 252 10 367 5 003
в градовете 85 717 7 448 28 866 26 459 16 774 4 100 2 070
в селата 60 217 1 099 9 153 23 287 17 478 6 267 2 933
Габрово 79 892 5 676 23 472 26 721 16 492 4 552 2 979
в градовете 53 284 4 680 17 992 17 492 9 670 2 102 1 348
в селата 26 608 996 5 480 9 229 6 822 2 450 1 631
Разград 59 712 2 353 14 644 19 894 13 194 5 763 3 864
в градовете 28 684 1 980 10 313 8 888 4 640 1 718 1 145
в селата 31 028 373 4 331 11 006 8 554 4 045 2 719
Русе 126 184 12 190 42 759 42 566 18 215 6 412 4 042
в градовете 88 746 11 145 36 040 28 778 8 614 2 436 1 733
в селата 37 438 1 045 6 719 13 788 9 601 3 976 2 309
Силистра 57 502 3 167 14 701 18 533 12 310 5 201 3 590
в градовете 26 779 2 402 9 642 8 247 4 239 1 286 963
в селата 30 723 765 5 059 10 286 8 071 3 915 2 627
Североизточен район 520 722 44 009 171 886 179 990 84 280 22 188 18 369
в градовете 363 212 37 672 135 985 118 086 50 429 10 591 10 449
в селата 157 510 6 337 35 901 61 904 33 851 11 597 7 920
Варна 263 333 25 188 95 772 88 679 35 237 9 101 9 356
в градовете 214 253 22 756 84 131 70 740 24 855 5 547 6 224
в селата 49 080 2 432 11 641 17 939 10 382 3 554 3 132
Добрич 102 419 7 491 31 008 39 088 17 186 4 403 3 243
в градовете 62 055 5 762 21 832 20 797 9 684 2 083 1 897
в селата 40 364 1 729 9 176 18 291 7 502 2 320 1 346
Търговище 65 927 3 445 18 892 23 940 13 428 3 851 2 371
в градовете 33 829 2 620 12 275 10 902 5 719 1 261 1 052
в селата 32 098 825 6 617 13 038 7 709 2 590 1 319
Шумен 89 043 7 885 26 214 28 283 18 429 4 833 3 399
в градовете 53 075 6 534 17 747 15 647 10 171 1 700 1 276
в селата 35 968 1 351 8 467 12 636 8 258 3 133 2 123
Югоизточен район 633 252 66 374 224 644 200 179 90 284 26 309 25 462
в градовете 441 553 55 289 177 050 132 898 52 732 12 069 11 515
в селата 191 699 11 085 47 594 67 281 37 552 14 240 13 947
Бургас 291 749 41 578 113 730 84 901 32 329 9 144 10 067
в градовете 222 989 35 172 93 276 62 208 21 686 5 070 5 577
в селата 68 760 6 406 20 454 22 693 10 643 4 074 4 490
Сливен 93 162 7 963 29 145 28 785 16 439 5 870 4 960
в градовете 60 405 6 440 22 586 16 763 9 391 2 886 2 339
в селата 32 757 1 523 6 559 12 022 7 048 2 984 2 621
Стара Загора 176 421 11 562 57 151 62 779 31 513 7 344 6 072
в градовете 114 583 9 362 41 774 40 181 17 600 3 091 2 575
в селата 61 838 2 200 15 377 22 598 13 913 4 253 3 497
Ямбол 71 920 5 271 24 618 23 714 10 003 3 951 4 363
в градовете 43 576 4 315 19 414 13 746 4 055 1 022 1 024
в селата 28 344 956 5 204 9 968 5 948 2 929 3 339
Югозападна и Южна централна България 1 836 277 176 193 624 400 608 735 257 274 81 694 87 981
в градовете 1 281 146 143 849 480 923 434 924 147 379 37 506 36 565
в селата 555 131 32 344 143 477 173 811 109 895 44 188 51 416
Югозападен район 1 114 602 126 362 414 835 365 361 125 998 41 203 40 843
в градовете 827 042 105 295 329 615 276 522 77 010 19 872 18 728
в селата 287 560 21 067 85 220 88 839 48 988 21 331 22 115
Благоевград 140 983 11 734 38 385 43 473 25 579 10 333 11 479
в градовете 83 624 8 071 25 903 27 394 14 047 4 215 3 994
в селата 57 359 3 663 12 482 16 079 11 532 6 118 7 485
Кюстендил 86 926 6 359 28 856 28 989 13 083 4 952 4 687
в градовете 46 073 4 286 16 247 15 809 6 174 1 767 1 790
в селата 40 853 2 073 12 609 13 180 6 909 3 185 2 897
Перник 96 278 8 717 37 577 28 386 12 430 4 541 4 627
в градовете 50 986 6 019 22 819 14 493 4 280 1 537 1 838
в селата 45 292 2 698 14 758 13 893 8 150 3 004 2 789
София 179 024 17 008 59 723 55 525 27 233 10 343 9 192
в градовете 69 767 7 169 24 400 20 704 10 012 3 847 3 635
в селата 109 257 9 839 35 323 34 821 17 221 6 496 5 557
София (столица) 611 391 82 544 250 294 208 988 47 673 11 034 10 858
в градовете 576 592 79 750 240 246 198 122 42 497 8 506 7 471
в селата 34 799 2 794 10 048 10 866 5 176 2 528 3 387
Южен централен район 721 675 49 831 209 565 243 374 131 276 40 491 47 138
в градовете 454 104 38 554 151 308 158 402 70 369 17 634 17 837
в селата 267 571 11 277 58 257 84 972 60 907 22 857 29 301
Кърджали 77 345 3 000 18 709 22 319 17 950 4 898 10 469
в градовете 32 200 2 266 12 832 10 583 4 143 988 1 388
в селата 45 145 734 5 877 11 736 13 807 3 910 9 081
Пазарджик 128 140 7 722 38 104 41 859 23 692 8 239 8 524
в градовете 77 298 4 692 24 614 25 936 13 200 4 100 4 756
в селата 50 842 3 030 13 490 15 923 10 492 4 139 3 768
Пловдив 326 683 25 272 97 953 114 492 56 361 15 987 16 618
в градовете 229 664 20 737 75 053 83 400 36 317 7 322 6 835
в селата 97 019 4 535 22 900 31 092 20 044 8 665 9 783
Смолян 66 036 5 507 20 727 20 785 11 699 3 537 3 781
в градовете 32 610 3 600 11 207 10 311 4 829 1 333 1 330
в селата 33 426 1 907 9 520 10 474 6 870 2 204 2 451
Хасково 123 471 8 330 34 072 43 919 21 574 7 830 7 746
в градовете 82 332 7 259 27 602 28 172 11 880 3 891 3 528
в селата 41 139 1 071 6 470 15 747 9 694 3 939 4 218
08.06.2020
Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Камелия Благоева

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 205

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване10 юни 2020 г.
Дата на публикуване10 юни 2020 г.
Дата на последно актуализиране10 юни 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Жилища по брой стаи, тип на населеното място (град, село), полезна площ по тип на населеното място (град, село).

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

Обхват

Изследването обхваща всички жилищни сгради и жилища в страната.

Понятия и дефиниции

Жилищни сгради са постройките, които по първоначално изграждане или чрез преустрояване са предназначени за постоянно обитаване от едно или повече домакинства. В обхвата на наблюдението са включени обитаваните и необитаваните жилищни сгради, летните кухни (когато са самостоятелни постройки), общежитията, пансионите, манастирите и домовете за стари хора, в които живеят колективни домакинства.

Стоманобетонни сгради са тези, на които носещият скелет и подовите конструкции са изградени от стоманобетон, а стените са от панели, тухлена зидария или други материали.

Масивни сгради са тези, на които носещите стени са от тухлена и каменна зидария, а поясите, гредите и подовата конструкция са изградени от стоманобетон, но нямат стоманобетонни колони. Към масивните сгради спадат тези, на които само подовите елементи са сглобяеми.

В групата "други сгради" са включени построените от камък, кирпич (сурови тухли), дърво и други материали.

Жилището е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което по първоначално изграждане или след преустрояване е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения (жилищни или спомагателни) и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата), независимо от това дали има изградена кухня.

Жилище е и всяко единично помещение (стая), което не е свързано с други помещения, има самостоятелен изход на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата) и служи едновременно за кухня и за живеене или само за живеене.

В броя на жилищата са включени обитаваните и необитаваните годни за живеене жилища: общежития; пансиони; манастири; домове за стари хора, в които живеят колективни домакинства: летни кухни, когато са отделни самостоятелни постройки, и жилища в нежилищни сгради (административни, стопански и други като училища, болници, хотели и казарми), в които постоянно живеят домакинства.

Жилище, разположено на два или три етажа в една жилищна сграда, в което живее едно домакинство, се приема за едно жилище. Ако в такава сграда на всеки етаж живее отделно домакинство, всеки етаж се приема за отделно жилище.

В сградите от хотелски тип (коридорна система) стаите, в които живеят отделни домакинства, се приемат за самостоятелни жилища. В сгради, в които живеят колективни домакинства (пансиони, специализирани домове, манастири, затвори и др.), всички стаи, в които са настанени лица, влизащи в състава на колективното домакинство, и всички спомагателни помещения, ползвани от тези лица, образуват едно жилище.

При групиране на жилищата според броя на стаите за стаи са взети и холовете с директно осветление, без вестибюлите, кухните и стаите с площ, по-малка от 4 кв. метра.

В случаите, когато в жилището има две кухни или лятна кухня, втората кухня или лятната кухня се отнасят към броя на стаите.

В състава на жилищната площ се включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, ползвани стаи като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв.м. До края на 2018 г. площта на кухните се разглежда отделно.

В състава на спомагателната площ се включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ, по-малка от 4 кв.м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ. До края на 2018 г. полезната площ на жилището е сума от жилищната площ, площта на кухните и спомагателната площ.

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Статистическа единица

Обект на изследването са жилищните сгради и жилищата в страната.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - жилищата и жилищните сгради в страната.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2004-2019 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

брой; кв.м

Отчетен период

годишно

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Не се прилага.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува ежегодно: 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период, на интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за жилищния фонд се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Районите, областите и общините в Р България.

Онлайн база данни

Подробни данни за жилищния фонд са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд: http://www.nsi.bg/bg/node/3143

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HFund_2_Methodology.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Не се прилага.

Удовлетвореност на потребителите

Не се провежда изследване за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота

Осигурена е висока степен на пълнота съгласно методологията.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува годишно, 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на информация за Жилищния фонд са данните от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, както и статистическия формуляр „Карта за жилищна сграда”, с който се събират данните за новопостроените и съборени сгради и жилища през съответната отчетна година.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, като всяка година са добавяни данните за новопостроените и са изваждани данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Валидиране на данни

Не се прилага.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

Страници