Премини към основното съдържание

Жилища

Динамичен ред: HFund_2.1.xls

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА1
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Жилища по броя на стаите
едно-
стайни
дву-
стайни
три-
стайни
четири-
стайни
пет-
стайни
шест и повече стаи
Общо за страната 4 282 656 272 719 1 291 123 1 495 525 770 778 239 540 212 971
в градовете 2 926 237 231 422 1 024 173 1 030 825 436 669 109 761 93 387
в селата 1 356 419 41 297 266 950 464 700 334 109 129 779 119 584
Северна и Югоизточна България 2 208 743 139 804 650 283 773 881 414 527 130 977 99 271
в градовете 1 434 289 117 422 505 896 488 709 221 129 55 554 45 579
в селата 774 454 22 382 144 387 285 172 193 398 75 423 53 692
Северозападен район 519 988 30 311 136 477 183 158 106 838 36 348 26 856
в градовете 281 445 23 753 92 507 94 678 45 994 13 601 10 912
в селата 238 543 6 558 43 970 88 480 60 844 22 747 15 944
Видин 74 078 4 330 18 221 25 235 16 175 5 051 5 066
в градовете 34 700 3 161 11 010 11 143 5 783 1 842 1 761
в селата 39 378 1 169 7 211 14 092 10 392 3 209 3 305
Враца 116 494 10 627 35 644 39 435 19 513 6 464 4 811
в градовете 62 735 8 846 22 984 19 496 7 564 2 065 1 780
в селата 53 759 1 781 12 660 19 939 11 949 4 399 3 031
Ловеч 92 348 2 972 19 410 31 789 23 236 8 564 6 377
в градовете 46 109 1 589 12 231 16 819 10 202 2 999 2 269
в селата 46 239 1 383 7 179 14 970 13 034 5 565 4 108
Монтана 92 732 4 691 23 637 32 842 19 793 6 993 4 776
в градовете 48 907 3 217 14 939 16 163 9 238 2 954 2 396
в селата 43 825 1 474 8 698 16 679 10 555 4 039 2 380
Плевен 144 336 7 691 39 565 53 857 28 121 9 276 5 826
в градовете 88 994 6 940 31 343 31 057 13 207 3 741 2 706
в селата 55 342 751 8 222 22 800 14 914 5 535 3 120
Северен централен район 466 155 27 735 119 457 162 617 99 299 35 599 21 448
в градовете 286 328 24 222 94 510 98 307 47 830 13 091 8 368
в селата 179 827 3 513 24 947 64 310 51 469 22 508 13 080
Велико Търново 146 215 6 752 33 703 53 892 35 149 11 245 5 474
в градовете 88 850 5 861 26 023 31 612 18 184 4 761 2 409
в селата 57 365 891 7 680 22 280 16 965 6 484 3 065
Габрово 78 440 3 849 19 489 27 465 18 310 5 939 3 388
в градовете 52 625 3 379 16 004 18 781 10 566 2 341 1 554
в селата 25 815 470 3 485 8 684 7 744 3 598 1 834
Разград 59 464 2 040 13 616 19 002 13 947 6 230 4 629
в градовете 29 355 1 839 10 250 9 519 4 758 1 723 1 266
в селата 30 109 201 3 366 9 483 9 189 4 507 3 363
Русе 123 795 11 921 38 538 43 107 19 500 6 762 3 967
в градовете 88 070 10 778 33 223 29 501 9 781 2 798 1 989
в селата 35 725 1 143 5 315 13 606 9 719 3 964 1 978
Силистра 58 241 3 173 14 111 19 151 12 393 5 423 3 990
в градовете 27 428 2 365 9 010 8 894 4 541 1 468 1 150
в селата 30 813 808 5 101 10 257 7 852 3 955 2 840
Североизточен район 542 359 33 401 167 542 196 014 97 973 26 665 20 764
в градовете 387 127 29 331 138 063 135 468 60 090 12 979 11 196
в селата 155 232 4 070 29 479 60 546 37 883 13 686 9 568
Варна 283 617 18 905 99 393 101 629 42 765 10 984 9 941
в градовете 233 349 17 240 87 901 83 622 31 326 6 770 6 490
в селата 50 268 1 665 11 492 18 007 11 439 4 214 3 451
Добрич 103 658 6 684 30 235 39 870 18 995 4 533 3 341
в градовете 63 936 5 116 22 158 21 683 11 003 2 256 1 720
в селата 39 722 1 568 8 077 18 187 7 992 2 277 1 621
Търговище 65 565 2 114 15 297 24 348 15 816 4 949 3 041
в градовете 34 876 1 895 11 365 11 889 6 766 1 629 1 332
в селата 30 689 219 3 932 12 459 9 050 3 320 1 709
Шумен 89 519 5 698 22 617 30 167 20 397 6 199 4 441
в градовете 54 966 5 080 16 639 18 274 10 995 2 324 1 654
в селата 34 553 618 5 978 11 893 9 402 3 875 2 787
Югоизточен район 680 241 48 357 226 807 232 092 110 417 32 365 30 203
в градовете 479 389 40 116 180 816 160 256 67 215 15 883 15 103
в селата 200 852 8 241 45 991 71 836 43 202 16 482 15 100
Бургас 327 874 31 266 126 670 104 428 40 732 11 865 12 913
в градовете 250 767 26 221 104 891 77 795 27 429 6 891 7 540
в селата 77 107 5 045 21 779 26 633 13 303 4 974 5 373
Сливен 96 511 4 889 26 104 33 244 19 482 7 098 5 694
в градовете 62 660 3 748 19 669 20 635 11 847 3 848 2 913
в селата 33 851 1 141 6 435 12 609 7 635 3 250 2 781
Стара Загора 184 956 8 439 52 029 68 308 38 892 9 352 7 936
в градовете 121 280 6 856 38 701 45 626 22 508 4 010 3 579
в селата 63 676 1 583 13 328 22 682 16 384 5 342 4 357
Ямбол 70 900 3 763 22 004 26 112 11 311 4 050 3 660
в градовете 44 682 3 291 17 555 16 200 5 431 1 134 1 071
в селата 26 218 472 4 449 9 912 5 880 2 916 2 589
Югозападна и Южна централна България 2 073 913 132 915 640 840 721 644 356 251 108 563 113 700
в градовете 1 491 948 114 000 518 277 542 116 215 540 54 207 47 808
в селата 581 965 18 915 122 563 179 528 140 711 54 356 65 892
Югозападен район 1 295 289 101 785 443 200 442 794 192 065 60 671 54 774
в градовете 994 404 88 737 369 655 354 388 123 979 32 348 25 297
в селата 300 885 13 048 73 545 88 406 68 086 28 323 29 477
Благоевград 163 648 9 604 33 970 52 892 37 099 14 444 15 639
в градовете 101 775 7 682 25 316 35 745 21 097 6 630 5 305
в селата 61 873 1 922 8 654 17 147 16 002 7 814 10 334
Кюстендил 91 963 4 129 25 980 31 600 18 415 6 061 5 778
в градовете 48 887 2 767 15 034 17 925 8 696 2 353 2 112
в селата 43 076 1 362 10 946 13 675 9 719 3 708 3 666
Перник 100 134 6 926 36 585 31 301 15 726 4 822 4 774
в градовете 52 980 4 796 21 648 16 635 6 032 1 732 2 137
в селата 47 154 2 130 14 937 14 666 9 694 3 090 2 637
София 177 536 10 018 51 603 54 188 34 806 13 982 12 939
в градовете 73 258 4 111 21 938 23 463 13 420 5 199 5 127
в селата 104 278 5 907 29 665 30 725 21 386 8 783 7 812
София (столица) 762 008 71 108 295 062 272 813 86 019 21 362 15 644
в градовете 717 504 69 381 285 719 260 620 74 734 16 434 10 616
в селата 44 504 1 727 9 343 12 193 11 285 4 928 5 028
Южен централен район 778 624 31 130 197 640 278 850 164 186 47 892 58 926
в градовете 497 544 25 263 148 622 187 728 91 561 21 859 22 511
в селата 281 080 5 867 49 018 91 122 72 625 26 033 36 415
Кърджали 82 535 1 838 18 149 24 602 21 005 5 187 11 754
в градовете 37 046 1 344 12 642 14 033 5 739 1 294 1 994
в селата 45 489 494 5 507 10 569 15 266 3 893 9 760
Пазарджик 134 389 4 085 31 005 46 195 30 981 10 259 11 864
в градовете 80 992 2 414 20 494 29 127 17 482 5 035 6 440
в селата 53 397 1 671 10 511 17 068 13 499 5 224 5 424
Пловдив 358 559 16 893 99 355 133 346 68 531 19 250 21 184
в градовете 257 323 14 544 80 758 99 510 44 952 9 114 8 445
в селата 101 236 2 349 18 597 33 836 23 579 10 136 12 739
Смолян 74 310 3 018 19 736 27 227 15 581 3 846 4 902
в градовете 36 286 2 206 10 654 13 562 6 846 1 537 1 481
в селата 38 024 812 9 082 13 665 8 735 2 309 3 421
Хасково 128 831 5 296 29 395 47 480 28 088 9 350 9 222
в градовете 85 897 4 755 24 074 31 496 16 542 4 879 4 151
в селата 42 934 541 5 321 15 984 11 546 4 471 5 071

1Данните за Баланса на жилищния фонд са изчислени въз основа на данните, получени от преброяването към 7.09.2021 г., като са прибавени въведените в експлоатация жилищни сгради и жилища и са извадени съборените до 31.12.2022 година.
28.07.2023