Премини към основното съдържание

Съборени жилищни сгради, жилища и полезна площ на съборените жилища

Динамичен ред: HFund_1.4_destr.xls

СЪБОРЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2023 ГОДИНА*
2023 Съборени жилищни сгради и жилища - брой Полезна площ - кв. м.
Общо в т. ч.
Сгради Жилища жилищна площ, вкл. кухни над 4 кв. м.1 спомагателна площ
І тримесечие 246 300 16 535 13 016 3 519
ІІ тримесечие 198 222 12 330 10 300 2 030
ІІI тримесечие 199 234 11 798 9 836 1 962
ІV тримесечие 286 321 19 731 16 255 3 476

*Предварителни данни
1 От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м
07.02.2024