Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради

Динамичен ред: HFund_1.1_constr.xls

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО КОНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо панелни стомано-
бетонни
тухлени други
Общо за страната 1 239 3 911 289 36
Северна и Югоизточна България 487 2 392 80 13
Северозападен район 36 1 20 12 3
Видин 1 - - 1 -
Враца 6 - 6 - -
Ловеч 8 - 5 - 3
Монтана 2 - 2 - -
Плевен 19 1 7 11 -
Северен централен район 58 1 42 11 4
Велико Търново 25 - 15 10 -
Габрово 5 - 5 - -
Разград 9 - 6 1 2
Русе 14 1 11 - 2
Силистра 5 - 5 - -
Североизточен район 174 - 147 24 3
Варна 129 - 106 20 3
Добрич 25 - 23 2 -
Търговище 7 - 7 - -
Шумен 13 - 11 2 -
Югоизточен район 219 - 183 33 3
Бургас 136 - 122 14 -
Сливен 13 - 1 12 -
Стара Загора 61 - 55 3 3
Ямбол 9 - 5 4 -
Югозападна
Южна централна България
752 1 519 209 23
Югозападен район 454 - 338 100 16
Благоевград 82 - 36 45 1
Кюстендил 16 - 16 - -
Перник 38 - 33 - 5
София 136 - 90 37 9
София (столица) 182 - 163 18 1
Южен централен район 298 1 181 109 7
Кърджали 25 - 15 10 -
Пазарджик 59 1 44 10 4
Пловдив 174 - 118 54 2
Смолян 5 - 4 - 1
Хасково 35 - - 35 -

*Предварителни данни
07.11.2023