Премини към основното съдържание

Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с публични институции

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.7_igov.xls

ЛИЦА, ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ И ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ
(Проценти)
  2023
Общо 29.7
По пол
Мъже 28.1
Жени 31.3
По образование
Основно и по-ниско образование 6.8
Средно образование 23.7
Висше образование 59.8
По цели
Достъп до лична информация, съхранявана от административни органи и публични институции 16.5
Достъп до информация от публични бази данни и регистри 6.6
Получаване на информация (за услуги, помощи права, нормативни актове, работно време) 9.3
Изтегляне/отпечатване на официални документи и формуляри от уебсайт или приложение на административни органи и публични институции 13.3
Насрочване на среща чрез уебсайт или приложение на административни органи и публични институции 6.7
Получаване на официални съобщения/документи от публични институции 6.9
Подаване на данъчна декларация онлайн в уебсайта на НАП 9.2
Подаване на искане за издаване на официални документи и удостоверения 4.4
Подаване на искане за отпускане на помощи, обезщетения, упражняване на права 1.9
Подаване на жалби и искове (жалба до полицията за кражба, подаване на съдебен иск, искане на правна помощ и др.) 1.4
08.12.2023