Премини към основното съдържание

Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с публични институции


ЛИЦА, ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ И ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ
(Проценти)
  2022
Общо 26.4
По пол
Мъже 24.2
Жени 28.5
По образование
Основно или по-ниско образование 5.1
Средно образование 22.8
Висше образование 55.0
По цели
Достъп до лична информация, съхранявана от административни органи и публични институции 14.5
Достъп до информация от публични бази данни и регистри 5.6
Получаване на информация (за услуги, помощи права, нормативни актове, работно време) 9.7
Изтегляне/отпечатване на официални документи и формуляри от уебсайт или приложение на административни органи и публични институции 13.3
Насрочване на среща чрез уебсайт или приложение на административни органи и публични институции 3.8
Получаване на официални съобщения/документи от публични институции 6.9
Подаване на данъчна декларация онлайн в уебсайта на НАП 9.7
Подаване на искане за издаване на официални документи и удостоверения 3.9
Подаване на искане за отпускане на помощи, обезщетения, упражняване на права 2.1
Подаване на жалби и искове (жалба до полицията за кражба, подаване на съдебен иск, искане на правна помощ и др.) 1.3
09.12.2022