Премини към основното съдържание

ИПЦ, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.3.xls

ИПЦ, декември от предходната година = 100
(инфлация от началото на годината)
(%)
Код Потребителски групи Април
2022
  Общ ИПЦ 7.8
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 14.2
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 0.8
  Облекло и обувки 2.8
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 4.1
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 5.0
  Здравеопазване 1.1
  Транспорт 14.3
  Съобщения 2.2
  Развлечения и култура 3.1
  Образование 1.3
  Ресторанти и хотели 9.8
  Разнообразни стоки и услуги 0.9
 
  Хранителни стоки 13.8
  Нехранителни стоки 6.2
  Обществено хранене 10.4
  Услуги 2.4
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 9.9
01.01.02 Месо и месни продукти 14.4
01.01.03 Риба и други морски храни 5.8
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 10.9
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 27.0
01.01.06 Плодове 7.7
01.01.07 Зеленчуци 27.9
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 7.8
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 12.6
01.02.01 Кафе, чай и какао 11.5
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 7.6
02.01.01 Спиртни напитки 4.5
02.01.02 Вина 7.1
02.01.03 Бира 0.0
02.02.00 Тютюневи изделия -0.1
03.01.01 Материали за изработване на облекло 1.9
03.01.02 Облекло 3.3
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 3.2
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 7.1
03.02.01 Обувки 1.8
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 7.5
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 4.3
04.01.02 Други действителни наеми 7.4
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 12.2
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 8.5
04.04.01 Водоснабдяване 0.0
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 7.7
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 0.0
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 7.2
04.05.01 Електроенергия 0.0
04.05.02 Газообразни горива 27.3
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 6.8
04.05.05 Топлоенергия 0.0
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 6.8
05.01.02 Килими и други подови настилки 4.4
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 4.0
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 3.6
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 2.8
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 6.7
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 4.9
05.05.01 Големи инструменти и машини 2.2
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 4.0
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 5.8
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 4.5
06.01.01 Лекарствени продукти 0.8
06.01.02 Други медицински продукти -0.2
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 5.0
06.02.01 Лекарски услуги 3.4
06.02.02 Стоматологични услуги 2.7
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 2.0
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили 0.2
07.01.03 Велосипеди 7.9
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 3.2
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 21.9
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 8.3
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 1.6
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 11.5
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт -6.8
08.01.00 Пощенски услуги 4.8
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -3.7
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 2.3
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -3.6
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -0.7
09.01.03 Машини за обработка на информация -1.3
09.01.04 Носители на записи 1.2
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 5.1
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 1.6
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 2.9
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 2.8
09.03.03 Градинарство и цветарство 7.2
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 9.9
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 6.4
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 8.8
09.04.02 Услуги в областта на културата 5.8
09.05.01 Книги 0.8
09.05.02 Вестници и периодични издания 10.6
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 7.9
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 0.7
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 0.0
10.04.00 Висше образование 0.0
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 5.4
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 10.3
11.01.02 Столове за хранене 13.1
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 5.2
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 10.6
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 1.4
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 4.9
12.03.01 Бижута и часовници 8.7
12.03.02 Други лични вещи 5.5
12.04.00 Социални услуги .
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -1.8
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта -6.6
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 1.8
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 6.0
17.05.2022