Премини към основното съдържание

ИПЦ, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: CPI_1.3.xls

ИПЦ, декември от предходната година = 100
(инфлация от началото на годината)
(%)
Код Потребителски групи Май
2024
  Общ ИПЦ 0.4
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 0.9
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 3.8
  Облекло и обувки 0.4
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 1.2
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 0.0
  Здравеопазване 0.1
  Транспорт 0.6
  Съобщения -2.2
  Развлечения и култура -5.8
  Образование 1.5
  Ресторанти и хотели 2.1
  Разнообразни стоки и услуги 2.1
 
  Хранителни стоки 0.9
  Нехранителни стоки 0.0
  Обществено хранене 2.8
  Услуги 0.1
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 0.4
01.01.02 Месо и месни продукти -0.3
01.01.03 Риба и други морски храни 4.7
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца -0.8
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 0.7
01.01.06 Плодове 5.4
01.01.07 Зеленчуци 1.4
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 2.2
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 1.8
01.02.01 Кафе, чай и какао 0.7
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 2.8
02.01.01 Спиртни напитки 1.2
02.01.02 Вина 5.9
02.01.03 Бира -0.6
02.02.00 Тютюневи изделия 4.7
03.01.01 Материали за изработване на облекло 2.6
03.01.02 Облекло 0.0
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 1.5
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 7.0
03.02.01 Обувки 1.2
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 1.0
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 2.5
04.01.02 Други действителни наеми 3.2
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 0.9
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 1.9
04.04.01 Водоснабдяване 18.3
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 5.2
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 20.7
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 5.1
04.05.01 Електроенергия 0.0
04.05.02 Газообразни горива -21.8
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива -5.3
04.05.05 Топлоенергия 0.0
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 0.3
05.01.02 Килими и други подови настилки -1.5
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил -0.2
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически -1.7
05.03.02 Малки електрически домакински уреди -2.0
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 3.7
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 0.4
05.05.01 Големи инструменти и машини -0.8
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности -0.2
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 1.1
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 5.9
06.01.01 Лекарствени продукти -0.8
06.01.02 Други медицински продукти 0.0
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 4.0
06.02.01 Лекарски услуги 5.3
06.02.02 Стоматологични услуги 2.3
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 5.1
06.03.00 Болнични услуги 0.0
07.01.01 Автомобили -0.6
07.01.03 Велосипеди 0.9
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС -0.3
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС -0.5
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 7.2
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 1.6
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 12.9
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 1.9
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт -16.0
08.01.00 Пощенски услуги -3.2
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати -6.8
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги -1.6
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -1.8
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди -4.6
09.01.03 Машини за обработка на информация -3.8
09.01.04 Носители на записи -0.3
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 1.9
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 1.0
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 1.7
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито -1.6
09.03.03 Градинарство и цветарство 6.2
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 0.6
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 3.3
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 3.6
09.04.02 Услуги в областта на културата -1.1
09.05.01 Книги 2.7
09.05.02 Вестници и периодични издания 1.3
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 0.7
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания -10.4
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 0.0
10.04.00 Висше образование 0.4
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 3.7
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 2.8
11.01.02 Столове за хранене 2.2
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване -1.6
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 3.4
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване -1.3
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 1.5
12.03.01 Бижута и часовници 9.5
12.03.02 Други лични вещи 2.3
12.04.00 Социални услуги 3.3
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището -0.1
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 0.3
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 3.5
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 3.4
14.06.2026