Крайни потребителски разходи на домакинствата


Динамичен ред: ECP_5.2.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2015-2017
ЕС-28=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2015 2016* 2017*
ЕС-28 100 100 100
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 105 105 104
Австрия 124 122 119
Белгия 110 109 107
България 53 54 55
Германия 121 121 120
Гърция 83 81 80
Дания 103 101 102
Естония 68 69 69
Ирландия 95 96 93
Испания 94 94 95
Италия 104 105 105
Кипър 105 105 106
Латвия 67 66 69
Литва 84 87 90
Люксембург 142 135 132
Малта 81 79 79
Нидерландия 106 104 103
Обединено кралство 118 119 118
Полша 75 75 77
Португалия 86 86 85
Румъния 60 65 69
Словакия 75 75 74
Словения 78 78 78
Унгария 59 59 59
Финландия 108 108 107
Франция 103 102 100
Хърватия 60 60 61
Чешка република 74 75 77
Швеция 105 102 101
Исландия 113 111 113
Норвегия 122 118 117
Швейцария 151 146 143
Албания 40 39 40
Босна и Херцеговина 42 42 42
БЮР Македония 42 42 41
Сърбия 46 45 44
Турция 58 57 58
Черна Гора 56 57 57

* предварителни данни
14.12.2018

Страници