Крайни потребителски разходи на домакинствата


Динамичен ред: ECP_5.2.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2016-2018
ЕС-28=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2016 2017* 2018*
ЕС-28 100 100 100
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 104 104 104
Австрия 122 120 120
Белгия 111 110 110
България 54 55 56
Германия 119 119 118
Гърция 81 80 80
Дания 100 101 103
Естония 69 69 71
Ирландия 96 95 95
Испания 94 96 95
Италия 105 105 104
Кипър 106 106 107
Латвия 67 68 71
Литва 86 89 91
Люксембург 136 133 133
Малта 79 78 79
Нидерландия 103 104 104
Обединено кралство 120 119 119
Полша 75 76 77
Португалия 86 85 87
Румъния 65 70 74
Словакия 68 69 70
Словения 78 79 81
Унгария 59 60 62
Финландия 107 105 105
Франция 102 100 99
Хърватия 61 61 63
Чешка република 75 76 77
Швеция 104 103 101
Исландия 109 112 115
Норвегия 118 116 116
Швейцария 146 144 143
Албания 38 39 40
Босна и Херцеговина 42 42 42
Република Северна Македония 42 41 42
Сърбия 46 46 47
Турция 55 56 54
Черна Гора 57 58 59

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2019.
* предварителни данни
13.12.2019

Страници