Премини към основното съдържание

Крайни потребителски разходи на домакинствата

Динамичен ред: ECP_5.2.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2020-2022
ЕС-27_2020=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2020 2021* 2022*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) 105 104 104
Австрия 120 122 122
Белгия 113 114 113
България 62 66 73
Германия 123 119 117
Гърция 79 80 82
Дания 111 112 101
Естония 76 77 76
Ирландия 87 90 93
Испания 88 91 91
Италия 105 105 108
Кипър 109 106 108
Латвия 75 76 79
Литва 97 100 97
Люксембург 139 144 137
Малта 80 82 83
Нидерландия 108 108 109
Полша 86 86 90
Португалия 89 89 92
Румъния 82 85 88
Словакия 77 76 78
Словения 84 89 89
Унгария 67 66 68
Финландия 111 108 105
Франция 102 102 99
Хърватия 67 73 76
Чехия 78 79 78
Швеция 106 107 104
Обединено кралство 111 . .
Исландия 119 118 118
Норвегия 120 120 120
Швейцария 145 139 136
Албания 42 41 44
Босна и Херцеговина 43 43 43
Република Северна Македония 44 51 53
Сърбия 50 52 53
Турция 63 66 77
Черна гора 61 61 65

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2023.
* предварителни данни
. липсват данни
14.12.2023