Премини към основното съдържание

Крайни потребителски разходи на домакинствата

Динамичен ред: ECP_5.2.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2019-2021
ЕС-27_2020=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 106 105 105
Австрия 120 121 121
Белгия 113 113 114
България 59 62 67
Германия 122 124 119
Гърция 82 79 80
Дания 104 111 110
Естония 74 78 79
Ирландия 94 85 85
Испания 96 88 90
Италия 108 105 107
Кипър 110 109 107
Латвия 72 75 78
Литва 95 98 100
Люксембург 149 140 144
Малта 88 81 83
Нидерландия 106 108 108
Полша 81 85 86
Португалия 91 89 89
Румъния 79 82 87
Словакия 69 72 70
Словения 85 84 88
Унгария 65 67 67
Финландия 107 110 108
Франция 101 102 103
Хърватия 66 67 72
Чехия 80 78 78
Швеция 102 105 105
Обединено кралство 121 111 .
Исландия 112 117 117
Норвегия 121 120 119
Швейцария 141 143 138
Албания 40 42 42
Босна и Херцеговина 42 43 43
Република Северна Македония 43 44 53
Сърбия 49 50 53
Турция 61 62 68
Черна гора 61 61 62

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2022.
* предварителни данни
. липсват данни
15.12.2022